Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzva pro členské státy EU ke sledování mykotoxinů v obilovinách do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Výzva pro členské státy EU ke sledování mykotoxinů v obilovinách

Vydáno: 21.5.2013
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Komise EU vydala na základě stanoviska výboru CONTAM doporučení 2013/165/EU ohledně sledování přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin.

Podle doporučení Komise 2013/165/EU by členské státy měly:

- za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků sledovat přítomnost toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin,

- nabádat k tomu, aby se vzorky analyzovaly na přítomnost toxinů T-2 a HT-2 a současně na přítomnost toxinů rodu Fusarium jako deoxynivalenol, zearalenon a fumonisin B1 + B2, a příp. i maskované mykotoxiny, zejména mono- a diglykosylované konjugáty toxinů T-2 a HT-2.

- nabádat, aby se odběr vzorků a analýza v případě potravin prováděly v souladu s nařízením 401/2006/ES (Metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách) a v případě krmiv v souladu s nařízením 152/2009/ES; každopádně má způsob odběru zajistit, aby byl vzorek reprezentativní pro příslušnou šarži;

-  za aktivní účasti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků provádět šetření s cílem určit faktory, které jsou příčinou těchto úrovní přesahujících orientační úroveň (viz příloha k doporučení), a vymezit opatření, která je třeba přijmout, aby se tato přítomnost v budoucnosti eliminovala či snížila. Tato šetření by zcela jistě měla být provedena, jsou-li v určitém období opakovaně zjištěny úrovně přesahující orientační úroveň toxinů T-2 a HT-2,

- zajistit pravidelné poskytování výsledků úřadu EFSA za účelem sestavení jednotné databáze pro každoroční předávání Evropské komisi (poprvé v prosinci 2013).

Budou vypracovány pokyny, které zaručí jednotné uplatňování tohoto doporučení a podávání srovnatelných zpráv o výsledcích šetření.

Úřední věstník EU, L 91, 03.04.2013, s.12

Související informace:
Komise plánuje limity pro mykotoxiny T-2 a HT-2
Stanovisko EFSA k T-2 a HT-2 toxinům

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021