Bezpečnost potravin

Výzva k označování vysokého obsahu soli

Vydáno: 26. 2. 2004
Autor:

Stanovisko evropských potravinových úřadů zahrnuje mezi faktory bezpečnosti potravin i hledisko správné výživy. Cílem společného působení je také optimalizace výživy.

Z jednání zorganizovaného Francouzským úřadem pro bezpečnost potravin 13. 1. 2004, na němž se sešli zástupci národní potravinových úřadů zemí EU a Norska, vyplynula potřeba harmonizovat pravidla pro označování obsahu soli tak, aby se daly jednoduše odlišit potraviny s jejím vysokým obsahem. Pravidla by se měla týkat především chleba, masných výrobků, sýrů a hotových pokrmů. Výživa musí být považována za významnou oblast při hodnocení analýzy rizik u potravin.
Ve společném stanovisku (Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Norska, Portugalska, Španělska, Švédska a Spojeného království) bylo vyhlášeno, že evropské státy trpí zdravotními problémy souvisejícími s výživou (včetně obezity, a to hlavně u dětí). Dále byl zdůrazněn problém s příjmem kyseliny listové z hlediska prevence defektu nervové trubice u novorozenců. Ve stanovisku se také uznává, že existuje velký rozdíl mezi stravovacími zvyklostmi evropských zemí a mezi cíli stanovenými jednotlivými vládami k zajištění optimalizace výživy.
Zástupci národních úřadů se dohodli na spolupráci s cílem ovlivnit nadměrnou spotřebu energie, nedostatečný pohyb a snížit komerční tlak, který nejrůznějšími formami působí na konzumaci potravin dětmi.
EU Food Law, 2004, č. 153, s. 6