Bezpečnost potravin

Význam ozařování mletého maso – USA

Vydáno: 10. 10. 2003
Autor:

Průzkum ozářeného a neozářeného mletého masa na trhu v USA potvrdil vysokou hygienu při průmyslové výrobě (a balení). V případě masa kontaminovaného patogenní bakterií Listeria monocytogenes, došlo ozářením ke spolehlivé inaktivaci. Ozáření však zanechává zjistitelnou pachuť.

Americký časopis zaměřený na ochranu spotřebitele „Consumer Reports“ provedl průzkum, při němž sledoval význam ozařování mletého masa (500 vzorků baleného čerstvého i zmrazeného, hovězího i drůbežího).
Bakteriální kontaminace
Bakteriální kontaminace byla velmi nízká jak u ozářeného, tak i u neozářeného masa. Překvapivý byl pouze nález listerií v 25 % neozářeného mletého hovězího, které však vesměs pocházelo ze čtyř výrobních závodů (druhotná kontaminace). Pokud jde např. o enterokoky, byl počet bakterií v ozářeném mase o 90 až 99 % nižší než v neozářeném. U jiných mikroorganismů však kvůli nízké kontaminaci rozdíl nebylo možno vyhodnotit.
Při přímém pokusu s ozařováním Co60 v ozařovně Food Technology Service (Florida), byl patogenní L. monocytogenes obsažen téměř ve všech neozářených vzorcích, ale v žádném z ozářených.
Chuť
Chuť byla hodnocena u 72 párů vzorků, přičemž v 66 případech bylo ozářené maso detekováno podle určité pachuti.
Označování
Výrobci se snaží používat při označování slovy, která působí na spotřebitele méně negativně – např. jako „elektronicky pasterované“.
Závěr
Ozařování není zásadním přínosem, pokud mleté maso není správně skladováno, pokud dochází k manipulaci se špinavýma rukama, nebo dochází ke styku s jinými kontaminovanými potravinami. Rozhodnout se pro nebo proti ozářeným potravinám není jednoduché. Jednoznačné je, že je bezpečnější kupovat průmyslově balené mleté maso než maso balené v prodejnách.
Meat Processing, 2003, č. 6, s. 12–15