Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výzkumný projekt k aspektům bezpečnosti jedlého hmyzu do kategorie

Aktuality > Aktuality
Hmyz > Hmyz

Výzkumný projekt k aspektům bezpečnosti jedlého hmyzu

Vydáno: 14.2.2022
Tisk článku
Autor: Bundesinstitut für Risikobewertung
Cílem výzkumného projektu ContamInsect probíhajícího ve spolupráci úřadu BfR a Univerzity Jomo Kenyatta je přispět k bezpečnosti a zajištění zásobení potravinami.

BfR-Logo - Verbraucherschutz - Risikobewertung

Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) společně s Univerzitou Jomo Kenyatta v Nairobi/Keňa zahájil výzkumný projekt ContamInsect s cílem lépe prozkoumat zdravotní rizika, která by mohla souviset s konzumací hmyzu. Mezinárodní výzkumný tým hodlá zjistit, zda a do jaké míry jsou nejčastěji konzumované druhy hmyzu v Keni kontaminovány nežádoucími látkami.

Zatímco v Evropě je konzumace hmyzu neobvyklá, v jiných kulturách je součástí jídelníčku již dlouho. Vzhledem ke své vysoké efektivnosti a dobré bilanci oxidu uhličitého a vody je hmyz perspektivním ekonomickým a ekologickým zdrojem potravin a krmiv živočišného původu bohatých na bílkoviny. Zejména v afrických zemích by intenzivnější využívání hmyzu mohlo zlepšit zásobování potravinami.

Bezpečnost hmyzu používaného jako potravina nebo krmivo však musí být důkladně prozkoumána. Proto úřad BfR společně s Univerzitou Jomo Kenyatta zahájil tříletý projekt ContamInsect, zaměřený na průzkum bezpečnostních aspektů u nejběžněji používaných druhů hmyzu v Keni.

V první části projektu bude probíhat výzkum, do jaké míry je hmyz kontaminován nežádoucími látkami, jako jsou dioxiny, polychlorované bifenyly, polycyklické aromatické uhlovodíky nebo mykotoxiny, jako např. aflatoxiny. Odběr vzorků proběhne v Keni a následná analýza bude provedena v laboratořích BfR v Berlíně.

V další části projektu se v Keni uskuteční pokus s jedním z nejvýznamnějších jedlých druhů hmyzu konzumovaného v Africe – larvami mouchy bráněnky (Hermetia illucens), krmenými obilovinami s vysokým obsahem aflatoxinů. Následná analytická měření by měla ukázat, zda jsou larvy schopny tolerovat kontaminaci krmiva mykotoxiny a v případě potřeby toxin účinně vylučovat, aniž by vykazovaly bioakumulaci. Pro houby produkující aflatoxiny totiž představuje teplé a vlhké keňské klima ideální životní podmínky, takže je značná část úrody v důsledku kontaminace nepoživatelná.

Shromážděné poznatky budou shrnuty do zprávy a použity k vytvoření pokynů, které budou předány zejména místním farmářům a zpracovatelům hmyzu. Cílem projektu je tedy zlepšit situaci v zásobování potravinami a zajistit bezpečnost tohoto zdroje bílkovin živočišného původu. Kromě toho je třeba najít způsob, jak obiloviny silně kontaminované aflatoxiny bezpečně využít a vrátit je zpět do potravinového a krmivového řetězce.

Projekt ContamInsect je podporován Spolkovým ministerstvem výživy a zemědělství (BMEL).

 
Zdroj: Bundesinstitut für Risikobewertung

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021