Bezpečnost potravin

Výživové tvrzení „bez přídavku soli“

Vydáno: 31. 1. 2013
Autor: sukova1

Nařízením 1047/2012/EU, se seznam výživových tvrzení doplňuje o „bez přídavku sodíku/kuchyňské soli“ a specifikují se tvrzení "se sníženým obsahem nasycených MK“ a „se sníženým obsahem cukru“.

 Nařízením 1047/2012/EU, se mění nařízení 1924/2006/ES tak, že se do seznamu schválených výživových tvrzení doplňuje „bez přídavku sodíku/kuchyňské soli“.
Toto tvrzení lze použít, pokud nebyl do produktu přidán žádný sodík/sůl ani žádná jiná složka, do které byl přidán sodík/sůl, a výrobek neobsahuje více než 0,12 g sodíku nebo rovnocenné množství soli na 100 g nebo 100 ml.
Dosud se mohlo používat tvrzení „bez sodíku/kuchyňské soli“ nebo “s nízkým obsahem sodíku/kuchyňské soli“ nebo „s velmi nízkým obsahem sodíku/kuchyňské soli“.

Dále jsou novým nařízením konkretizovány podmínky pro používání tvrzení:
se sníženým obsahem nasycených mastných kyselin“ (pokud je celkový obsah nasycených MK a trans-MK v produktu alespoň o 30 % nižší než celkový obsah nasycených MK a trans-MK v podobném produktu a  pokud je obsah trans-MK v produktu stejný jako u podobného produktu nebo nižší), a
– „se sníženým obsahem  cukru“ (pokud je energetická hodnota produktu stejná jako u podobného produktu nebo nižší).

Snížený obsah byl dosud definován obecně pro všechny živiny (kromě mikroživin a sodíku/soli), a sice že snížení obsahu představuje alespoň 30 % ve srovnání s podobným produktem.
Pokud jde o nasycené tuky, patří mezi již dříve schválené: „s nízkým obsahem nasyceného tuku“ a „bez nasyceného tuku“.

Nařízení nabývá účinnosti od 29. 11. 2012.
Produkty neodpovídající tomuto nařízení uvedené na trh do 1. června 2014 mohou být prodávány do uplynutí doby trvanlivosti.

Úřední věstník EU, L 310, 09.11.2012, s. 36