Bezpečnost potravin

Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR

Vydáno: 11. 2. 2005
Autor:

V rámci potravinářských úterků se koná přednáška dne 22. 2. 2005 od 14.00 v Klubu techniků ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze v klubovně č. 318/3.p.

Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu při České potravinářské společnosti v Praze a ÚZPI již řadu let pořádají cyklus přednášek mapujících novinky v potravinářském průmyslu. Přednášky se konají poslední úterý v měsíci od 14.00 h v Klubu techniků ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze.  Dne 22.2. 2005 bude přednášet doc. ing. Jana Dostálová, CSc. z VŠCHT v Praze na téma Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR vypracovaná Společností pro výživu v r. 2004. 
Informace poskytne:
ing. L. Kopalová, tel. 224 252 842 nebo Vl. Krámský, tel. 227 010 288

(mch)