Bezpečnost potravin

Výživová doporučení pro Američany s názvem „MyPyramid“

Vydáno: 4. 6. 2005
Autor:

Jsou zpřístupněny webové stránky obsahující nově koncipovaná výživová doporučení, která jsou pro spotřebitele srozumitelnější, podrobnější a přitažlivější než dřívější pyramida.

Federální ministertvo zemědělství USA – USDA zpřístupnilo nové internetové stránky s názvem „MyPyramid“, http://www.mypyramid.gov , kde sice přetrvává pyramida v názvu i v logu, ale pyramida už nepřiděluje jednotlivým skupinám potravin jednotlivá patra, ale vystupováním po pyramidě vzhůru se upřesňují informace.

Cílem nového názvu i nové formy je působit na lidi tak, že budou s větším zájmem plnit výživová doporučení. Jsou tam zapracovány nedávno publikované nové výživové směrnice pro Američany – 2005. Při návštěvě těchto stránek může uživatel získat doporučení na míru, tzn. podle věku, pohlaví a fyzické aktivity.

Forma zpracování pyramidy je pro uživatele přitažlivější a srozumitelnější. Je upřesněno, co vše jednotlivé skupiny potravin zahrnují, kolik se má sníst včetně znázornění porce (např. co odpovídá jedné unci), zdravotní účinky potravin a jejich složek a náměty, jak postupovat, aby doporučované potraviny byly pro spotřebitele lákavé.

 

Dairy Foods, 2005, č. 5, s. 18