Bezpečnost potravin

Výživa, potraviny a zdraví 2010 – Praha

Vydáno: 3. 5. 2010
Autor:

II. studentská konference proběhne 2.6.2010 (9:00 - 18:00).

Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
 
Pořadatelem  konference je:
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s.
a výživaservis s.r.o.
3. lékařská fakulta UK, Praha
Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Praha
TRIMED, sdružení studentů 3. LF UK, Praha

Místo konání:
Konferenční místnost děkanátu 3. LF UK
Ruská 87,
100 00 Praha 10

Odborní garanti konference:
MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav výživy 3. LF UK
Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT

Další podrobnosti:
• Program
• Organizační pokyny
• Přihláška