Bezpečnost potravin

Vývoj a realizace systému pro včasnou identifikaci vznikajících rizik v potravinách a krmivech

Vydáno: 2. 11. 2010
Autor:

EFSA - identifikace, monitoring nově vznikajících rizik v potravinovém řetězci.

Podle zakládajícího nařízení Evropského parlamentu a Rady (178/2002/EC, článek 23) musí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) mimo jiné také "přijímat opatření k identifikaci a charakteristice nově vznikajících rizik "v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.

EFSA poskytuje vědecké poradenství manažerům rizik na evropské úrovni i na úrovni členských států Evropské unie pro identifikaci současných rizik v potravinovém řetězci. Nově vznikajícími riziky (tzn. těmi, která jsou v současné době ještě neznámá, ale potenciálně významná pro veřejné zdraví) se v rámci EFSA bude zabývat nově ustavený zvláštní útvar (EMRISK).

Prostřednictvím řídících programů pro nově vznikající rizika má EFSA rovněž v úmyslu předjímat budoucí rizika pocházejí z možných změn ve stávajících postupech výroby potravin/krmiv nebo faktorů s dopadem na výrobu potravin či změn v lidské expozici ze spotřeby potravin.

EFSA usiluje o vytvoření monitorovací kapacity pro sledování existujících dat, metodiky filtrování dat a struktur ke včasné identifikaci nově vznikajících rizik a k informování manažerů rizik. Prvním krokem tohoto procesu je monitoring dat, brzy budou následovat další – filtrování a komunikace. První výroční zpráva k nově vznikajícím rizikům bude vydána v roce 2011.

Podrobnější informace a zprávu EFSA můžete najít na webových stránkách úřadu

Zdroj:   EFSA