Bezpečnost potravin

Využití elektrolyzované vody k inaktivaci a eliminaci E. coli O157:H7

Vydáno: 15. 11. 2011
Autor: Ing. D. Nehasilová

Mytí a chlazení ledového salátu a rajčat tekoucí SKEV podle americké studie signifikantně redukuje populaci E. coli O157:H7, proto by tato metoda mohla přispět k posílení bezpečnosti potravin.

Cílem studie amerických vědců z University of Georgia (Dept. Of Food and Technology) bylo prověřit baktericidní účinky slabě kyselé elektrolyzované vody (SKEV, vyrobená pomocí elektrolýzy 3,0% HCL v elektrolytické buňce bez membránové separace, pH = 6,5, obsahuje 95 % kyseliny chlorné HOCl a 5 % chlorného iontu OCl) při simulované kuchyňské úpravě salátu a rajčat v porovnání s komerčně využívanou kyselou elektrolyzovanou vodou (KEV – získává se elektrolýzou 0,1% roztoku NACl v generátoru). Celé salátové listy a rajčata byly inokulovány 100 μl směsi 5 kmenů E. coli O157:H7. Omývání salátu SKEV po dobu 15 s dokázalo sice zredukovat patogeny o 1,5 až 1,6 log KTJ/list, ale nedokázalo úplně neinaktivovat patogeny v mycím roztoku. Prodloužení doby omývání na 30 s zvýšilo redukci sledovaných patogenů o 1,7 až 2,3 log KTJ/list. Sekvenční mytí v SKEV po dobu 15 s a následnému chlazení v SKEV po dobu 15 min zvýšilo redukci o 2,0 až 2,4 log KTJ/list a po ukončení procesu nebyla v chladícím roztoku detekována přítomnost žádných živých buněk. Omývání rajčat SKEV po dobu 8 s snížilo množství zárodků O157:H7 o 5,4 až 6,3 log KTJ/1 kus. Při prodloužení procesu na 15 s se účinnost metody zvýšila o 6,6 až 7,6 log KTJ/1 kus. Výsledky naznačily, že aplikace SKEV k mytí a chlazení ledového salátu a rajčat může minimalizovat křížovou kontaminaci a redukovat riziko E. coli O157:H7 ve veřejném stravování. V předchozí studii američtí vědci prokázali účinnost KEV při omývání zeleniny v porovnání s vodou z kohoutku.  
 
SKEV je pro inaktivaci baktérií na povrchu ledového salátu nebo rajčat srovnatelně nebo dokonce o něco více účinná než KEV. Navíc SKEV předčí KEV svojí stabilitou, absencí chlorového zápachu a nižší korozivností. Proto má SKEV výrazný potenciál uplatnit se při omývání a chlazení zeleniny a tím dále posílit bezpečnost potravin.
 
Efficacy of Slightly Acidic Electrolyzed Water in Killing or Reducing Escherichia coli O157:H7 on Iceberg Lettuce and Tomatoes under Simulated Food Service Operation Condition 
Journal of Food Science, 76, 2011, č. 6, s. M361-M366
 
Další informace: