Bezpečnost potravin

Využití digitální obrazové analýzy při stanovení jakosti sladovnického ječmene.

Vydáno: 14. 4. 2003
Autor:

Metodu DIA je  možné využít k předběžnému odhadu jakosti sladu a k odhadu technologických vlastností odrůd ječmene z hlediska jejich použití pro výrobu sladu.

Vědci z Univerzity v Olstynu v Polsku použili jednu z nejmodernějších instrumentálních metod – digitální obrazovou analýzu (digital image analysis DIA)- pro stanovení jakosti sladovnického ječmene. Zrna tří odrůd (Scarlett, Polo a Rudznik) nejprve nechali naklíčit při teplotě 30 °C po dobu 24 h, poté je na 30 s umístili do horké vody, usušili a před vlastním stanovením barvy podélně rozkrojili. Pro analýzu byly zvoleny dva systémy DIA. První byl založen na vyhodnocení černobílých snímků na základě četnosti výskytu odstínu šedi na řezu zrna odebraného před a po klíčení. U odrůdy s vyšší podílem bílkovin (Rudzik) byl zjištěn nejnižší podíl šedi. Byly zjištěny výrazné rozdíly v rozdělení barvy u zrn před a po naklíčení.  U druhého  systému DIA byla vyhodnocena intenzita tří základních barev (červené, zelené a světle modré) u dvou odrůd Scarlett a Polo. Výsledky analýzy nenaklíčených vzorků byly téměř shodné, což naznačovalo možnou podobnost technologických vlastností. Analýza naklíčených zrn tento předpoklad nepotvrdila, naopak dokázala  rozdílnost odrůd – typické sladovnické odrůdy Scarlett a  odrůdy Polo, nevhodné pro výrobu sladu. Metodu DIA je tak možné využít k předběžnému odhadu jakosti sladu a k odhadu technologických vlastností odrůd ječmene z hlediska jejich použití pro výrobu sladu.         
PFOW, 2003, 48(12): 24-27, lit. 11