Bezpečnost potravin

Výstava Fi Europe ve Frankfurtu

Vydáno: 6. 11. 2003
Autor:

Od 18. do 20. listopadu 2003 se ve Frankfurtu  pošestnácté koná výstava potravinářských ingrediencí Fi Europe, a současně konference  Fi Food Summit 2003.

Od 18. do 20. listopadu 2003 se ve Frankfurtu a. M. pošestnácté koná výstava potravinářských ingrediencí Fi Europe, což by mělo být největší evropské setkání dodavatelů potravinářských složek a výrobců potravin, kde budou k vidění zařízení, materiály, technologie. Zúčastní se 1 000 vystavovatelů z 32 zemí a akce zabere 12 výstavních pavilonů.
Během konání výstavy se uskuteční konference Fi Food Summit 2003, jíž se zúčastní odborníci na celé spektrum záležitostí týkajících se bezpečnosti potravin (kontaminanty, mikrobiologická nezávadnost, legislativa aj.)
Další informace získáte
na adrese:
Europ. Dairy. Mag., 2003, č. 5, s. 26