Bezpečnost potravin

Vysoký obsah pesticidů v egyptském hroznovém vínu

Vydáno: 14. 8. 2004
Autor:

Ve vzorcích vinné révy importované do Velké Británie z Egypta byla zjištěna rezidua dvou pesticidů (diemtoát a ometoát) v množstvích převyšujících jejich maximální povolené množství.

Britský Výbor pro rezidua pesticidů zjistil ve vzorcích vinné révy importované z Egypta rezidua dvou pesticidů, a to v množstvích převyšujících jejich maximální povolené množství (MRL). V hroznech, které byly analyzovány v červnu, byl zjištěn obsah dimetoátu v množství 0,09 mg/kg (MRL 0,02 mg/kg) a ometoát rovněž v množství 0,09 mg/kg (MRL 0,02 mg/kg). Negativní zdravotní účinky u běžné populace jsou málo pravděpodobné, ovšem u jedinců s vysokou citlivostí se mohou vyskytnou přechodné příznaky otravy. Výsledky analýz byly oznámeny dodavateli a byly informovány i příslušné egyptské úřady. Více informací na adrese  

http://www.foodsafetytoday.com