Bezpečnost potravin

Vysoké dávky vitaminu B12 podávané orálně mohou upravit nedostatečnost ve stáří

Vydáno: 21. 11. 2005
Autor:

Při orálním podávání vitaminu B12 se ukázala jako minimální denní dávka 600 mcg kyanokobalaminu, která byla schopna snížit plasmové hladiny methylmalonové kyseliny jako markera nedostatku vitaminu B12.

Ve starším věku se často objevuje nedostatek vitaminu B12 jako důsledek jeho špatné vstřebatelnosti; vyskytuje se u osob se nespecifickou únavností nebo malátností. Obvykle se léčí  intramuskulárními injekcemi 1 mg vitaminu B12 v měsíčních intervalech. Autoři studovali, jak velké dávky vitaminu B12 je třeba podávat při orální suplementaci. Použili 120členný pokusný soubor 70letých osob obojího pohlaví s mírným nedostatkem vitaminu B12 (nízká sérová hladina vitaminu a vysoká hladina kyseliny methylmalonové). Probandi dostávali po dobu 16 týdnů  kyanokobalamin v denních dávkách 2,5, 100, 250, 500 nebo 1000 μg. Ukázalo se, že nejnižší denní dávka schopná maximálně snížit plasmové hladiny kyseliny methylmalonové činí 647–1032 μg kyanokobalaminu, což je  200krát více, než je doporučená denní dávka tohoto vitaminu.

High doses of oral B12 can correct deficiency in elderly. PRISM, 2005, č. 2, s. 8 – 9.  In: Eussen, S. J. P. M., De Groot, L. C., Clarke, R. aj.: Oral cyanocobalamin supplementation in older people with vitamin B12 deficiency. Adose/finding trial. Arch. Intern. Med., 2005, 165, s. 1167–1172