Bezpečnost potravin

Výsledky z kontrol SZPI u lahůdkářských výrobků za roky 2003 a 2004

Vydáno: 7. 10. 2004
Autor:

Na 6. semináři o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek, který se letos konal 7.-8. 9. ve Skalském dvoře, informovala Ing. Vlasta Sofková z inspektorátu SZPI v Ústí nad Labem o kontrolní činnosti SZPI, která se jako v předchozích letech zaměřila u lahůdkářských výrobků na kvalitu hotových výrobků z hlediska zdravotní nezávadnosti a na kontrolu provozní hygieny.

Inspektoři u vzorků prováděli laboratorní rozbory, dále posuzovali obal, značení lahůdkářských výrobků, podmínky uchování dle deklarace výrobce a zdravotní nezávadnost vzorků.

V r. 2003 bylo celkem kontrolováno 1 031 vzorků lahůdkářských výrobků, z nichž jako nevyhovující bylo hodnoceno 264 vzorků, tj. 25,6 %. Ve výrobě bylo zkontrolováno 825 lahůdkářských výrobků, nevyhovělo 173 vzorků, tj., 21 %. V maloobchodě inspektoři zkontrolovali 204 lahůdkářských výrobků a jako nevyhovující bylo označeno 90 výrobků tj. 44 %. Nejvíce mikrobiologických závad bylo zjištěno u salátů (65,4 %), pak baget a obložených chlebíčků (po 10,1 %), pomazánek (7,5 %). Při posuzování obalů, značení a uchovávání nejvíce nedostatků bylo zjištěno u baget, salátů a obložených chlebíčků.

V prvním pololetí r. 2004 kontrolováno celkem 773 vzorků lahůdkářských výrobků, 139 bylo označeno jako nevyhovující (18 %). Ve výrobě bylo kontrolováno 650 lahůdkářských výrobků (nevyhovělo 103, tj. 16 %) a v maloobchodě 117 (nevyhovělo 36, tj. 31 %). Nejvíce mikrobiologických závad bylo zjištěno opět u salátů (54,4 %), obložených chlebíčků (13,6 %), baget (11,7 %) a pomazánek (10,7 %) U žádného odebraného lahůdkářského výrobku v r. 2004 nebylo zaznamenáno překročení limitu u mikroorganismu Staphylococcus aureus a ani v jednom případě nebyla zjištěna přítomnost Listeria monocytogenes a Salmonella spp. Výsledky kontrol, které byly zaměřeny na obaly, značení a podmínky uchování v I. pololetí r. 2004 opět naznačují, že saláty a bagety se opět „umístily“ na předních příčkách.

Text příspěvku byl publikován ve sborníku ze 6. semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek, který se konal letos 7.-8. září ve Skalském dvoře. Sborník Zemědělské a potravinářské knihovně (Knihovně ÚZPI) věnovalo České a slovenské odborné nakladatelství – redakce časopisu MASO.

Sborník bude po zařazení do fondu knihovny čtenářům k dispozici pod signaturou C 37701/6