Bezpečnost potravin

Výsledky monitorování reziduí pesticidů v Británii

Vydáno: 7. 3. 2004
Autor:

Z výsledků monitorování reziduí pesticidů pro třetí čtvrtletí 2003 ve Velké Británii  vyplývá, že žádný ze vzorků potravin neobsahoval rezidua pesticidů v množství převyšujícím maximální povolenou hranici.

Výbor pro rezidua pesticidů (PRC), výkonný orgán Direktorátu pro bezpečnost pesticidů (PSD) při britském ministerstvu pro životní prostředí, potraviny a otázky venkova (DEFRA) publikoval výsledky monitorování reziduí pesticidů pro třetí čtvrtletí 2003. Ze zprávy vyplývá, že žádný z odebraných vzorků neobsahoval rezidua pesticidů v množství převyšujícím maximální povolenou hranici (MRL). Vzorky potravin, které byly odebírány a testovány v období od července do září 2003, zahrnovaly mléko, třešně, těstoviny, papriky, špenát, ovocné kompoty a vína, včetně organických výrobků. S výjimkou chleba obsahoval pouze relativně malý počet vzorků rezidua pesticidů v množstvích  detektovatelných pod nebo na hranici MRL. Žádný vzorek organických produktů neobsahoval rezidua v detektovatelném množství. Výsledky jsou přesvědčivým důkazem, že britští spotřebitelé se nemusejí obávat přítomnosti nebezpečných reziduí v potravinách. Více informací na adrese
http://www.foodsafetytoday.com