Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výsledky monitoringu obsahu polychlorovaných bifenylů v mase do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Výsledky monitoringu obsahu polychlorovaných bifenylů v mase

Vydáno: 23.8.2012
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22. 8. 2012.
Prověřili jsme české, německé a polské maso na PCB: OK
V uplynulých čtrnácti dnech jsme prověřili na obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) na našem trhu obchodované vepřové a hovězí výsekové maso, šlo o zásilky z Německa a Polska. Celkem jsme uskutečnili 24 vyšetření. Všechny vzorky vyhověly maximálnímu limitu.
A proč takovéto vyšetření? Nařízení Komise č. 1881/2006, které stanoví limity PCB, bylo totiž novelizováno s tím, že od letošního prvního ledna se snížil limit na 40 nanogramů na gram tuku. Dosud platil limit 200 nanogramů na gram tuku. Proto rozhodl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, zmonitorovat situaci na našem trhu, jak si producenti „poradili“ s pětinásobně sníženým limitem obsahu PCB.
Je potěšitelné, že u převážné většiny vzorků se pohybovaly výsledky pod detekčním limitem laboratorní metody. Nicméně považujeme za dobré zmínit, že i nadále se budeme věnovat monitoringu PCB, neboť jde o soubor látek, které mohou být opravdu nebezpečné lidskému zdraví.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021