Bezpečnost potravin

Výsledky monitoringu jakosti ječmene sklizně 2002

Vydáno: 5. 5. 2003
Autor:

Bylo odebráno 255 vzorků ze 40 českých okresů a 239 vzorků z 20 okresů na Moravě a ve Slezsku  a 6 neurčeného původu.

V r. 2002 byl proveden monitoring jakosti ječmene. Bylo odebráno 255 vzorků ze 40 českých okresů a 239 vzorků z 20 okresů na Moravě a ve Slezsku  a 6 neurčeného původu. V celém souboru bylo 25 odrůd, z toho 23 odrůd jarního ječmene. Ve vzorcích byly stanoveny následující parametry: obsah vody v zrnu, podíl zrna na sítech 2,5mm 2,2 mm a propad, podíl poškozených zrn, zrn se zahnědlými špičkami, prorostlých zrn a odpad, obsah dusíkatých látek, klíčivost, klíčivá energie
Kvasný průmysl 2003 49 (1) 11–12