Bezpečnost potravin

Výsledky kontrolní činnosti na úseku hygieny výživy za rok 2005

Vydáno: 8. 2. 2006
Autor:

Pracovníci odboru hygieny výživy Moravskoslezského kraje kontrolují na území kraje celkem 5 252 zařízení společného stravování, na které se kontrola s ohledem na stávající kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví zaměřuje především.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

Pracovníci odboru hygieny výživy Moravskoslezského kraje kontrolují na území kraje celkem 5 252 zařízení společného stravování, na které se kontrola s ohledem na stávající kompetence orgánu ochrany veřejného zdraví zaměřuje především. Na území Moravskoslezského kraje bylo pracovníky odboru během roku 2005 provedeno 5 279 kontrol zařízení společného stravování a výroben či prodejen potravin. Šetření v zařízeních společného stravování byla provedena podle plánu kontrolní činnosti. šetření v ostatních typech potravinářských zařízení byla provedena na základě podnětu spotřebitelů, nebo na základě hlášení onemocnění po konzumaci potravin .
V celkem 2 094 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady , za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1 999 500 Kč,-. V celkem 60 potravinářských zařízeních byly zjištěny závady většího rozsahu a proto bylo s provozovateli zahájeno správní řízení o uložení vyšší pokuty, celkem byly uloženy ve správním řízení pokuty ve výši 350 000,- Kč. Nejvíce pokut   ve správním řízení bylo uloženo ve vyvařujících restauracích .
K sankcím bylo nejčastěji přistupováno ve vyvařujících restauracích. Závady pro které bylo nejčastěji nutno uložit finanční postih byly zejména nezavedení systému kritických kontrolních bodů, nebo špatná evidence těchto bodů na provozovnách( 1436 provozoven) , špatný stavebně technický stav (1317 provozoven) , nedostatky v provozní hygieně ( 1023 provozoven) či nedodržování skladovacích podmínek pro potraviny používané při přípravě pokrmů ( 759 provozoven ).
Orgán ochrany veřejného zdraví musel přistoupit na základě zjištěných závad i k vydání jiných opatření k ochraně veřejného zdraví. Tato opatření byla vydána celkem v 15 provozovnách. nejčastěji se jednalo o zákaz činnosti a nařízení sanitace. Obě tato opatření byla nařízena ve 4 provozovnách, třikrát byl pozastaven oběh výrobků , dvakrát byly vydány zákazy používání zdravotně závadné potraviny a rovněž dvakrát byla vydána opatření při mimořádných okolnostech ( v jednom případě byl zakázán oběh lízátek a jednou minerálních vod s příchutí).
V rámci kontrolní činnosti byly odebrány i vzorky pokrmů a surovin pro jejich přípravu . Celkem bylo odebráno 764   vzorků. Z celkového počtu odebraných vzorků pouze 55 tj. 7,2 % nevyhovělo požadavkům platných právních předpisů. Nejčastěji nevyhověly nápoje a led do nápojů, kterých nevyhovělo více než 27 % a cukrářské výrobky u tohoto typu pokrmu nevyhovělo požadavkům legislativy 9,4 % odebraných výrobků. Rovněž byly zjišťovány závadné studené pokrmy ( lahůdkové či zeleninové saláty, chlebíčky apod. ) a zchlazené a zmražené pokrmy , které shodně nevyhověly v cca 6 % . Nejčastěji zjišťovaným patogenním mikroorganismem byla bakterie Listeria monocytogenes, v jednom případě byla diagnostikována bakterie rodu Salmonella .Situace v bakteriální bezpečnosti pokrmů se v roce 2005 příliš nelišila od roku předchozího, kdy byly zjišťovány podobné nálezy.
 
 
DATUM:  8.2.2006
 
                                                                                  MUDr. Helena Šebáková
ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě