Bezpečnost potravin

Výsledky kontrol stánků v letní sezóně

Vydáno: 24. 8. 2006
Autor:

V období letní sezóny, během června a července, kdy počasí svým průběhem přálo stánkovému prodeji s občerstvením, provedli pracovníci hygienických stanic 1 190 kontrol těchto zařízení. Kontroly byly zaměřeny jak na stánky pevné, tak i na stánky mobilní.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2.  
Sekce náměstka ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavního hygienika ČR, e-mail: hem@mzcr.cz
                                                                        
Výsledky kontrol stánků v letní sezóně
 
V období letní sezóny, během června a července, kdy počasí svým průběhem přálo stánkovému prodeji s občerstvením, provedli pracovníci hygienických stanic 1190 kontrol těchto zařízení. Kontroly byly zaměřeny jak na stánky pevné, tak i na stánky mobilní. Nejčastěji zjišťované závady se v převážné míře stále opakují:
 
  • provozovatelé nemají zpracovány postupy na principech HACCP, nebo takovým způsobem, který neodpovídá charakteru a rozsahu provozu
 
  • společné skladování neslučitelných druhů potravin (např. syrové maso a přílohová zelenina společně), nerespektování  teplotních požadavků pro skladované potraviny
 
  • nedostatečná kapacita chladících a mrazících zařízení, tato zařízení nejsou vybavena teploměry
 
  • nízká úroveň provozní hygieny (nedostatečná čistota provozu, výskyt předmětů nesouvisejících s výkonem činnosti)
 
  • bývají zjišťovány potraviny neznámého původu bez nabývacích dokladů
 
  • vzhledem k rozsahu výroby neodpovídající vybavení (voda, mycí zařízení, počet pracovních ploch)
 
  • neplnění oznamovací povinnosti o zahájení činnosti provozovny
 
K laboratorní analýze odebráno celkem 70 vzorků pokrmů, z toho 10 nevyhovělo mikrobiologickým požadavkům legislativy (v 8 případech se jednalo o vzorky zmrzlin). Za porušení právních předpisů bylo provinilcům uloženo 237 pokut v celkové výši 305 800 Kč.