Bezpečnost potravin

Výsledky kontrol na jatkách v EU (2006–2007)

Vydáno: 10. 7. 2008
Autor: sukova1

Je k dispozici zpráva FVO o kontrolách na jatkách v 7 státech EU. Mezi kontrolovanými byla i ČR.

FVO (Food nad Veterinary Office) provedl v období únor 2006 až červenec 2007 misi do sedmi členských států EU: Dánska, České republiky, Nizozemska, Slovinska, Francie, Španělska a Velké Británie. Účelem této mise bylo prověřit welfare zvířat na jatkách a jejich usmrcování a to z hlediska implementace požadavků EU na welfare zvířat v době porážky a jejich usmrcování stanovených ve směrnici Rady 93/119/ES a dále na dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o oficiálních kontrolách prováděných k ověřování dodržování legislativy týkající se potravin, zdraví a pohody zvířat.

Výsledky kontroly jsou uvedeny v celkové zprávě FVO (příloha 1), samostatně jsou uvedeny výsledky kontroly provedené v České republice (příloha 2).

 

Příloha 1: Všeobecná zpráva FVO ze série misí na jatkách v EU: 2006–2007 (pdf, 230 kB)

Příloha 2: Zpráva FVO z mise na jatkách v ČR (pdf, 97 kB)

 

Zdroj: FVO