Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výsledky kontrol drůbežího masa budou i na webu do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Výsledky kontrol drůbežího masa budou i na webu

Vydáno: 18.7.2013
Tisk článku
Autor: SVS ČR
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 18. 7. 2013.

Mimořádná kontrolní akce zásilek drůbežího masa, ale i výrobků do ČR dovezených, probíhala v první půlce července a byla úspěšná v několika ohledech. Za prvé jsme zjistili, že naprostá většina zásilek byla v pořádku, o účinnosti kontroly svědčí, že jsme zaznamenali jednu zásilku, kde byl třikrát překročen limit pro rezidua veterinárního léčiva a ukázalo se opět, že jsme schopni okamžitě reagovat i na neoficiální informace o možných problémech.
Za 14 dní veterinární inspektoři ve všech krajích ČR odebrali 126 vzorků drůbežího masa a masných výrobků, u kterých bylo provedeno 357 vyšetření. Vzorky byly odebrány ze zásilek z 5 zemí EU (Rakouska, Německa, Polska, Maďarska a Nizozemí) a jedné třetí země (Brazílie). Kontroly byly zaměřeny na zjištění reziduí zakázaného metronidazolu, dále chloramfenikolu a ostatních antibiotických léčiv. Tato vyšetření se v ČR provádějí v ÚSKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv) a dále pak ve Státních veterinárních ústavech.
V jedné zásilce mražených kuřecích stehenních řízků od polské firmy bylo zjištěno trojnásobné překročení limitu pro lék doxycyklin. Okamžitě po zjištění byla část zásilky ve skladě pozastavena a ostatní stahována z tržní sítě. Pro dovozce to znamená výrobek tzv. neškodně odstranit, tj. zlikvidovat.
Ukazuje se, že takovéto cílené mimořádné kontrolní akce mají smysl, jsou účinné, nicméně není to „zadarmo“. Celkové náklady na náročné laboratorní vyšetřování se budou pohybovat okolo jednoho milionu korun. Ale pro potvrzení účinnosti státního veterinárního dozoru a pro ujištění o schopnosti chránit zákazníky je to nezbytné. S obdobnými kontrolami samozřejmě počítáme i nadále.
Po zpracování všech údajů a zhodnocení mimořádné kontrolní akce budou výsledky přístupné na webových stránkách www.svscr.cz v mapách pod označením MKA – drůbeží maso z dovozu. Jen pro zajímavost, od poloviny května navštívilo mapy s výsledky veterinárních kontrol přes 60 000 zájemců.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj: SVS

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021