Bezpečnost potravin

Výskyt trichotecénových mykotoxinů v obilí v ČR

Vydáno: 15. 2. 2008
Autor:

Výsledky monitoringu prováděného v letech 1999–2005.

V letech 1999–2001 byl proveden rozsáhlý průzkum přirozeného výskytu trichotecénových mykotoxinů u hlavních obilovin pěstovaných v ČR. Celkem bylo vyšetřeno na přítomnost deoxynivalenolu (DON) 198 vzorků cereálií reprezentujících různé kultivary pšenice, ječmene a žita. Analýzy se prováděly pomocí plynové chromatografie ve spojení s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD). O čtyři roky později (2005) byl tento seznam rozšířen: 65 vzorků pšenice a ječmene bylo analyzováno (LC-MS/MS) na přítomnost těchto sedmi trichotecénových mykotoxinů:
– deoxynivalenol (DON),
– nivalenol (NIV),
– fusarenon-X (Fus-X),
– 15-acetyldeoxynivalenol a 3-acetyldeoxynivalenol (ADONs),
– HT-2 toxin (HT-2),
– T-2 toxin (T-2).
Z analýz vyplynulo, že trichotecény, zastoupeny hlavně DON, byly obsaženy téměř ve všech vzorcích obilí. Jejich průměrný obsah byl nejvyšší v roce 1999, tj. v roce, kdy pěstování obilí probíhalo za velmi vlhkých podmínek. Maximální koncentrace stanovená v nařízení Evropské komise č. 856/2005 pro DON ve výši 1250 µg/kg v nezpracovaných cereáliích byla překročena pouze u dvou ze všech analyzovaných vzorků. Více informací je v příloze.
 
 
Czech J. Food Sci. 25, 2007, č. 6, s. 339–350