Bezpečnost potravin

Výskyt salmonely u prasat v EU

Vydáno: 10. 6. 2008
Autor:

Zpráva EFSA o výskytu salmonely u porážených prasat v EU-25 v letech 2006–2007.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval přehled o výskytu salmonely u porážených prasat v EU v letech 2006–2007. Bylo odhadnuto, že se salmonela vyskytuje v průměru u každého desátého prasete (10,3) poráženého pro spotřebu lidí. V jednotlivých členských státech EU se výskyt salmonely pohyboval v intervalu od 0 do 29 %. Ze zjištěných druhů se nejvíce vyskytovaly dva druhy salmonely a to: S. Typhimurium (4,7 %) a S. Derby (2,1 %). Jde o běžné druhy salmonely, které jsou příčinou infekce u lidí.
Salmonela je druhou nejčastěji uváděnou příčinou onemocnění z potravin v Evropě. V roce 2006 to bylo 160 649 případů infekce, což je přibližně 35 osob na každých 100 000. Získané údaje pomohou Komisi stanovit cílové hodnoty, na které by se výskyt salmonely u prasat v EU měl dostat.
Pouze jedna země uvedla, že u ní nebyl zaznamenán žádný výskyt salmonely u porážených prasat. Nejvyšší výskyt hlášený ostatními zeměmi byl 29 %. Vedle uvedených dvou nejčastěji se vyskytujících druhů uvedly některé země vysoký výskyt i jiných druhů salmonely.
Testování prasat na výskyt salmonely se provádělo v 25 členských státech EU, přičemž do testování bylo zahrnuto 80 % prasat porážených na jatkách v každé členské zemi.
Infekce u lidí způsobené salmonelou jsou mírné až vážné gastroenteritidy (současný zánět žaludku a tenkého střeva), které mohou být u citlivých osob (děti a staré osoby) smrtelné. Riziko pro spotřebitele hrozí při nedostatečné tepelné úpravě vepřového masa nebo z křížové kontaminace jinými potravinami. Dostatečnou tepelnou úpravou masa a důsledným dodržováním hygienických podmínek v kuchyni se zamezí nebo se sníží riziko výskytu onemocnění z vepřového masa kontaminovaného salmonelou.
EFSA již publikoval řadu dalších základních přehledů o salmonele a počítá s tím, že v budoucnu bude publikovat další přehledy zaměřené na patogenní mikroorganismy Salmonella a Campylobacter v populaci zvířat a v potravinách.
K dispozici je souhrn zprávy (příloha 1), úplná zpráva (příloha 2) a přílohy k této zprávě (příloha 3).
 
Příloha 1: Zpráva EFSA o výskytu salmonely u porážených prasat v EU (2006–2007): souhrn (pdf, 31 kB, 3 strany)
Příloha 2: Zpráva EFSA o výskytu salmonely u porážených prasat v EU (2006–2007): úplný text (pdf, 3,03 MB, 51 stran)
Příloha 3: Zpráva EFSA o výskytu salmonely u porážených prasat v EU (2006–2007): přílohy (pdf, 1,95 MB, 60 stran)