Bezpečnost potravin

Výskyt salmonel na běžných a organických farmách

Vydáno: 15. 11. 2004
Autor:

Salmonela je nejběžnější příčina vzniku nemocí z potravin u lidí a může způsobit onemocnění a vzácně i úhyn u skotu. Vylučování salmonel se sleduje následně po onemocnění nebo i bez klinických příznaků.

Opatření v rámci HCCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) a Služby  pro kontrolu a bezpečnost potravin při  USDA (min. zemědělství USA)se monitoruje kontaminace masa bakterií Salmonella spp.
Salmonely se šíří v prostředí  a mohou být zaneseny na farmy mnoha způsoby včetně krmiva, prodeje skotu, hlodavců  a dalších divokých zvířat, ptáků, lidí, hmyzu nebo vody. Podle odborníků nelze počítat s úplnou likvidací salmonel a nedá se očekávat, že by většina stád skotu byla nějakou dobu bez salmonel; některé farmy  jsou více zamořené než jiné. Déletrvající vysoký výskyt salmonel  by mohl mít větší význam  z hlediska zdraví lidí, než  nízký výskyt salmonel.
Za většinu klinických onemocnění lidí a skotu  zodpovídá jen  několik málo séro skupin a sérotypů. Stáda s těmito séro skupinami nebo sérotypy  mají větší význam z hlediska humánní a veterinární mediciny.
V průzkumu provedeném na 110 organických a běžných farmách v USA nebyl zjištěn rozdíl v rozšíření salmonel na běžných nebo organických farmách. Byly zjištěny sezónní rozdíly v množství vylučovaných salmonel. Více farem mělo minimálně 1 séroskupinu B a séroskupina E1 byla  u pozitivních vzorků nejběžnější. Více než 1 séroskupina byla izolovaná ze 76,4 % pozitivních farem.
JAVMA, 225, 2004, č. 4, s. 567-573