Bezpečnost potravin

Výskyt potravinových alergií u dětí

Vydáno: 13. 4. 2011
Autor:

Potravinová alergie je častější u dětí žijících ve městě než u dětí na venkově.

V rámci projektu Europrevall byl vypracován standardizovaný dotazník, který byl použit k porovnání výskytu potravinových alergií ve venkovských a městských oblastech Číny. Výsledky průzkumu byly prezentovány na konferenci AAAI (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology), která se konala v březnu 2011 v USA (San Francisco).
Do studie bylo zahrnuto 28 283 dětí ve věku 6–11 let žijících ve městech (Hongkong, Beijing, Guangzhou) a na venkově (Shaoguan). Dotazník vyplňovali rodiče těchto dětí.
Výsledky průzkumu ukazují na to, že výskyt potravinových alergií je velmi nízký u venkovské populace. Nejvyšší výskyt potravinové alergie (v rámci studie byla použita specifická definice alergie) byl v Hongkongu (3,8 %), následovala města Beijing (2,5 %) a Guangzhou (1,8 %). Na venkově byl výskyt potravinové alergie u 0,1 % dětí (Shaoguan) a 0,2 % (venkovská část Beijingu).

Zdroj: Allergen Bureau eNews April 2011