Bezpečnost potravin

Výskyt patogenní bakterie Arcobacter spp. v mase a v prostředí pro zpracování masa

Vydáno: 15. 6. 2004
Autor:

Univerzita Pardubice provedla pilotní studii výskytu patogenní bakterie Acrobacter spp. v různých druzích masa (vepřové, hovězí, kuřecí atd.) získaných z domácích chovů nebo obchodních řetězců.

Distribuce arkobakterů byla zjišťována také ve dvou závodech na zpracování masa. Pro izolaci a detekci arkobakterů byla použita metoda selektivního agarového pomnožení v JM (Johnson Murano) bujónu s následnou kultivací ne selektivních agarových médiích a konfirmací pomocí morfologických a růstových vlastností a biochemických testů. Podezřelé kolonie byly identifikovány pomocí metody PCR optimalizované pro rozlišení r. Arcobacter spp. (1223 bp) a Arcobacter butzleri (686 bp). Z celkového počtu 198 analyzovaných vzorků bylo 17 % (tj. 33) pozitivních na výskyt Arcobacter spp. a 11 % (22) obsahovalo Arcobacter butzleri.
Na studii se podíleli odborníci z kateder analytické chemie a biologických a biochemických věd při Univerzitě Pardubice a ze Zdravotního ústavu se sídlem v Liberci.
Informace byla prezentována na XXXI. semináři o jakosti potravin a potravinových surovin, který se konal 3. 3. 2004 v Brně v aule Mendelovy zemědělské a lesnické university. Sborník souhrnů sdělení ze semináře je k dispozici čtenářům Knihovny ÚZPI pod signaturou C 37443/31