Bezpečnost potravin

Výskyt ozářených potravin v obchodní síti v Praze

Vydáno: 11. 2. 2005
Autor:

Na Výzkumném ústavu potravinářském v Praze provedli monitoring použití metody ozařování potravin k zajištění jejich bezpečnosti (nezávadnosti). Průzkumem vybraných potravin se zjistilo, že ozařování nebylo použito u žádného z vyšetřovaných vzorků.

V tržní síti v Praze bylo odebráno 29 vzorků potravin (drůbež, králičí maso, sýry, exotické ovoce), u kterých nebylo deklarováno, že byly ošetřeny ozářením. Povinnost uvádět na výrobku použití ozáření k ošetření potravin stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 133/2004 Sb.

Pomocí dvou metod, a to:

1. stanovením uhlovodíků generovaných ozářením plynovou chromatografií (metoda EN 1784) a

2. stanovením volného o-tyrosinu pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí

byla provedena kontrola možného ošetření potravin ozářením před jejich uvedením na trh.

 

Výsledek kontroly

U žádného vzorku kontrolovaných potravin nebylo uvedenými metodami prokázáno, že došlo k jejich ozáření. Spotřebitel tak nebyl klamavě informován o způsobu ošetření potravin.

Czech Journal of Food Science 22, 2004, č. 6, s. 222–229 [pdf ; 302995 bytů]