Bezpečnost potravin

Výskyt ochratoxinu A v sultánkách z Turecka

Vydáno: 9. 2. 2006
Autor:

Jsou uvedeny výsledky analýzy sultánek z produkce v letech 1998–2000. Limitu EU pro ochratoxin A nevyhovělo cca 10 % vzorků.

Turecko je druhou zemí na světě z hlediska produkce rozinek (hlavně sultánek). Roční produkce činí 221 000 tun, přičemž 90 % z tohoto množství jde na export. Hlavní produkční oblastí tureckých sultánek je region Aegean. Vinice zde představují 28 % všech vinic nacházejících se v Turecku. Export sušených hroznů z Turecka se poprvé setkal s problémy v souvislosti s kontaminací ochratoxinem A (OTA) v sezóně 1996–97. Největším odběratelem tureckých rozinek na export je EU.

Vzhledem k řadě negativních vlivů OTA na zdraví (karcinogenní, teratogenní, imunotoxický, neurotoxický účinek) stanovila EU od 5. dubna 2002 legislativní limit pro OTA v sušených hroznech na 10 µg. kg-1 (nařízení ES 472/2002). Vzhledem k tomu, že přítomnost OTA v produktech ovlivňuje export, provedli v Turecku studii, která se zaměřuje na zjištění výskytu OTA v sultánkách z produkce v letech 1998–2000. Bylo analyzováno 264 vzorků sultánek, z nichž u 32,2 % nebyl OTA zjištěn, 9,8 % vzorků mělo OTA v koncentracích nad 10 µg.kg-1, u zbývajících 58 % byla koncentrace OTA v rozmezí 0,026–10 µg.kg-1. Zjistilo se, že existují velké rozdíly v koncentraci OTA v jednotlivých letech. Nejvyšší zjištěná koncentrace OTA byla 54 µg.kg-1, celková průměrná koncentrace OTA byla 3,4 µg.kg-1. K analýze byla použita metoda HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie).

 

Food Additives and Contaminants 22, 2005, č. 11, s. 1138–1143

 

Příloha : O rozinkách [doc ; 20480 bytů]