Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výskyt hraboše polního v prosinci 2020 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Výskyt hraboše polního v prosinci 2020

Vydáno: 7.1.2021
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Informace ÚKZÚZ

Z prosincových dat ÚKZÚZ získaných z monitoringu výskytu škodlivých organismů vyplývá, že celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů od října neustále stoupá a ani významné srážky v průběhu podzimu růst populací významněji neovlivnily. V prosinci tak počty aktivních nor na hektar (AVN/ha) dosáhly hodnoty 817 AVN/ha, což u ozimých plodin, odpovídá 4,1násobku podzimního prahu škodlivosti. K nejvýznamnějšímu navýšení četnosti hrabošů došlo v Královehradeckém kraji, a to až na 10,5násobek prahu škodlivosti.  Mezi další nejpostiženější kraje i nadále patří Středočeský a Ústecký kraj. Nárůst pokračuje v Olomouckém, Karlovarském, Libereckém i Jihomoravském kraji.

Data reprezentují výstupy monitoringu hraboše polního prováděného terénními inspektory ÚKZÚZ v ozimých plodinách a dále v jetelotrávách, vojtěšce, jeteli a trvalých kulturách, včetně sadů a vinic. Stále platí, že hraboš se v prosinci vyskytoval mozaikovitě a lokálně způsoboval i v závěru roku škody.

I přes srážkově nadnormální průběh závěru roku 2020 se populace hraboše celorepublikově drží na 4násobku prahu škodlivosti. Přestože se jednalo, v porovnání v rokem 2019, o poloviční hodnotu průměrné početnosti, populace hrabošů vstupují do nového roku v relativně vysokých počtech.

Průběh počasí v závěru roku nepřál aplikacím rodenticidů. V průběhu prosince se objevily nové lokality s významným poškozením, v řadě případů se bude o budoucnosti porostů zejména krmných plodin rozhodovat během prvních měsíců nového roku.

I přes snahu řady zemědělců bojovat s populacemi přemnožených hlodavců biologicky (umístění berliček pro podporu výskytu dravých ptáků), je na těchto polích vidět rozšiřující se problém poškození.

Je zřejmé, že i v roce 2021 bude nutné hraboši věnovat zvýšenou pozornost.

Aktuálně evidujeme 31 okresů ohrožených kalamitním výskytem hraboše polního.

Inspektoři ÚKZÚZ budou i v průběhu zimních měsíců intenzivně monitorovat vývoj populací tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost na webu ÚKZÚZ a prostřednictvím Rostlinolékařského portálu.

Aktuální míra rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích je zobrazena v příloze.

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021