Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výskyt hraboše polního v dubnu 2021 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Výskyt hraboše polního v dubnu 2021

Vydáno: 5.5.2021
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Výsledky sledování inspektorů ÚKZÚZ

Celorepublikový průměr intenzity výskytu hrabošů poklesl na 322 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což je přesně o 100 méně, než v měsíci březnu. Populace hraboše tedy celorepublikově dosáhla 6,4násobku aktuálního prahu škodlivosti. V trvalých porostech se hodnoty pohybovaly na úrovni 579 AVN/ha, a tedy dosáhly 11,6násobku aktuálního prahu škodlivosti. V ozimech a čerstvě zasetých jařinách dosahovala hodnota východů z nor 182 AVN/ha, tedy 3,6násobku aktuálního prahu škodlivosti. Nejvyšší hodnoty výskytu stále přetrvávají v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Středočeský a Ústecký.

V průběhu měsíce dubna sledovali inspektoři ÚKZÚZ téměř 1100 lokalit, přičemž ve více než polovině případů se zaměřili na   plochy ozimých plodin. Ve zbylých případech šlo o plochy s trvalými porosty (krmné plodiny, travní porosty, sady a vinice). Z dat je patrné, že situace je stále srovnatelná s jarem 2020.

Práh škodlivosti hraboše se od 1. března s ohledem na jeho vysokou škodlivost v jarních měsících snížil z 200 na 50 AVN/ha, a přestože je v průměru zaznamenán trvalý pokles, v nejohroženějších krajích ČR se hodnoty populací pohybují na úrovni 10 - 19násobku prahu škodlivosti, což představuje extrémní ohrožení pro porosty nejen trvalých a ozimých, ale také jarních kultur, které jsou v současnosti zakládány.  

Inspektoři ÚKZÚZ budou i v průběhu následujícího měsíce intenzivně monitorovat vývoj populací tohoto škůdce v trvalých porostech a v nezapojených porostech ozimů a jarních plodin.  
 
O výskytech budeme i nadále informovat  prostřednictvím  webu ÚKZÚZ a Rostlinolékařského portálu

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021