Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Výskyt hraboše polního v březnu 2020 do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Výskyt hraboše polního v březnu 2020

Vydáno: 7.4.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Tisková zpráva ÚKZÚZ

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v březnu 10násobku prahu škodlivosti, i nadále se drží vysoko nad prahem škodlivosti. Tento stav představuje vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů vzhledem ke zvyšující se aktivitě hrabošů v jarním období. Nárůst populační hustoty hrabošů byl v březnu zaznamenán ve Středočeském, Olomouckém a zejména v Pardubickém kraji.

Březnová data z monitoringu výskytu hraboše polního v celostátním měřítku potvrzují pokles populací hrabošů (z únorového průměru 655 aktivních východů z nor/ha na 478 aktivních východů z nor/ha, tedy pokles o 27 %). Situace je i nadále srovnatelná s jarem 2019, kdy bylo v tuto dobu průměrně 513 aktivních východů z nor/ha. Přestože populační hustota hraboše celkově klesá, dosahuje současný celorepublikový průměr intenzity jeho výskytu téměř 10násobku jarního prahu škodlivosti, což stále představuje velmi vysoké riziko pro zemědělské porosty. Při této intenzitě výskytu hrabošů jsou ohroženy nejen porosty ozimů, ale i porosty jarních plodin, které představují šťavnatý, a tedy velmi atraktivní zdroj potravy.

V současné době  evidujeme nárůst populační hustoty hrabošů ve Středočeském, Olomouckém a zejména Pardubickém kraji.  

To také potvrzuje předpoklad, že gradace hraboše může v tomto roce zasáhnout řadu okresů v Čechách. Stále platí, že nejohroženějším je kraj Jihomoravský. V ostatních krajích riziko naopak klesá či stagnuje.
Aktuální míru rizika ohrožení zemědělských porostů v jednotlivých krajích přinášíme v příloze.

Zda se budou škody, způsobené hrabošem polním v loňském roce, opakovat, rozhodne až rozvoj jeho populací v průběhu měsíců května a června. Inspektoři ÚKZÚZ budou nadále sledovat aktuální vývoj intenzity výskytu tohoto škůdce a průběžně informovat veřejnost mj. i na stránkách Rostlinolékařského portálu.

Aktuální situaci kalamitního přemnožení hraboše polního je možné sledovat na Rostlinolékařském portálu v aplikacích Mapy výskytu ŠO nebo Aktuální výskyt v okrese. Pravidelné informace z vybraných okresů je možné zasílat i na e-mailovou adresu (mp4) uživatele.

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

 

Příloha

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021