Bezpečnost potravin

Výskyt Escherichia coli O157:H7 u skotu

Vydáno: 13. 4. 2003
Autor:

Určení přesného místa nejvyšší koncentrace  Escherichia coli O157  ve střevu skotu významně přispěje k vyloučení  bakterie z potravního řetězce.

Výzkumníci ze Skotska a USA přesně stanovili místo výskytu  E. coli O157:H7 v těle skotu.  Zjistili, že tato bakterie je soustředěna na malé ploše rekta skotu. Bakterie byla dříve izolovaná  z různých míst trávicího traktu, ale poslední výzkum stanovil přesné místo výskytu, kolonizované touto bakterií. Určení hlavního zdroje E. coli O157  (rektum skotu)  významně přispěje k vyloučení  bakterie z potravního řetězce.
Hlavní místo kolonizace E. coli 157 – mukoza v oblasti sahající až do 5 cm proximálně od rekto-anální spojky – způsobuje, že  E. coli O157 se vyskytují především na povrchu
výkalů. Naopak ostatní serotypy E. coli se vyskytují  ve stálém množství po celém tlustém střevu a jsou rovnoměrně umístěny ve výkalech. Podle výzkumníků by  měli  veterináři  a chovatelé zohlednit tyto výsledky a uvědomit si potenciální možnost šíření  patogenu při běžných postupech jako je rektální vyšetření  a testování březosti. Na mnoha jatkách již byla přijata opatření pro minimální kontaminaci jatečných těl výkaly. Kontaktní adresa: David Gally, Zoonotic and Animal Pathogens Research Laboratory, Medical Microbiology, Teviot Place, Edinburgh University, Edinburgh, EH8 9AG, UK; Email: d.gally@ed.ac.uk
www.cabi-publishing.org
www.animalscience.com (headlines 12.3.03)