Bezpečnost potravin

Výskyt benzenu v nealkoholických nápojích

Vydáno: 19. 3. 2006
Autor:

Objevující se informace o výskytu benzenu v nealko-nápojích pravděpodobně povedou k zásahu Evropské komise.

Benzen je chemická látka, která způsobuje u lidí rakovinu. V nízkých koncentracích byl benzen zjištěn v některých nealkoholických nápojích a to v důsledku vzájemného působení mezi konzervačním prostředkem benzoanem sodným a askorbovou kyselinou (vitaminem C). Benzoan sodný se přidává do nápojů k zamezení růstu plísní.

Průmysl nealkoholických nápojů ve Velké Británii poskytl výsledky testování 230 nápojů na trhu ve Velké Británii. Z výsledků vyplynulo, že obsah benzenu, pokud se v nápojích vyskytuje, je velmi nízký a z hlediska veřejného zdraví se není třeba obávat. Nejvyšší zjištěná koncentrace benzenu činila 8 µg/l nealkoholického nápoje. Většina ostatních hodnot byla mnohem nižší. Benzen se také nachází ve vzduchu a průměrný člověk denně vdechuje 220 µg benzenu.

Pokud Úřad pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (FSA) objeví vyšší koncentrace benzenu, pak dojde k zásahu na ochranu spotřebitele. Očekává se, že testování nealkoholických nápojů bude dokončeno během příštích ca 4 týdnů. Výsledky budou zveřejněny.

 

Evropská komise požádala v této souvislosti CIAA (Evropskou konfederaci výrobců potravin a nápojů), aby výrobci poskytli údaje, které jsou k této problematice k dispozici. CIAA proto požádala o vyjádření UNESDA (Union of European Beverages Associations). Podle UNESDA není důvod k obavám. V rámci EU neexistují legislativní limity pro benzen v nealkoholických nápojích. Jeho obsah v nápojích činí pouze několik µg/l (ppb).

 

Problematika výskytu benzenu v nealkoholických nápojích, který tam vzniká v důsledku reakce benzoanu sodného a askorbové kyseliny, byla řešena v USA již před 15 lety. Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) tuto problematiku nově otevřel. Více informací zde.