Bezpečnost potravin

Výroba zmrazených předpečených pekařských výrobků

Vydáno: 6. 4. 2003
Autor:

Postup výroby předpečeného pečiva (pre-baked), které se ve zmrazeném stavu dodává do prodejen, kde se dopéká během ca 10 minut bezprostředně před prodejem.

Předpékání (par-baking) umožňuje v prodejnách s pečivem prodávat čerstvé pekařské výrobky, aniž by bylo zapotřebí podstupovat přípravu recepturních surovin, směšování, hnětení, kynutí až po téměř celý proces pečení,  který se uskutečňuje ve výrobním závodě. Zmrazením se výrobek přivede do stavu vhodného k přepravě na místo určení, kde se v požadovaném okamžiku rychlým rozpečením získá čerstvě pečený výrobek. Celý cyklus dohotovení předpečeného výrobku od mrazáku ke spotřebiteli trvá maximálně půl hodiny na rozdíl od tří až čtyř hodin, které jsou zapotřebí k přípravě zmrazeného těsta, resp. šesti až dvanácti hodin nutných pro výrobu pečiva klasickým způsobem. Ovšem i přes veškeré pohodlí a rychlost přípravy při použití předpečeného výrobku má tento způsob určitá omezení – je-li výrobek již jednou dopečen a určen k prodeji, je jeho doba čerstvosti značně limitovaná. Nejčastějšími stížnostmi spotřebitelů proto dříve byly suchá drobivá střída, nedostatečně vlhký povrch, praskání a bledá kůrka. Většina těchto nedostatků již  byla překonána, výrobky se zlepšují pomocí přídavků gum, vlákniny a multigenních enzymů, které umožňují výrobku zadržet vyšší množství vody. Předpečení (par-baking) znamená, že výrobek je předpečen do 80%–90% stupně hotovosti. V Evropě se běžně pro tento typ výrobků používá termín „pre-baked“. Poslední fází úpravy pečiva před konzumací (prodejem) je rozpečení (opětovné zahřátí, dopečení) při 205 °C po dobu zhruba 10 minut. Jako komerční proces je postup předpékání v mnohém podobný konvenčnímu pečení. Technologie využívá stejné receptury a fáze směšování, fermentace a tvarování výrobků. Žádné podstatné změny v kynutí nejsou zapotřebí, pouze je třeba udržovat dostatečnou vlhkost, aby nedošlo k osychání povrchu těsta nedokynutého těsta. Hlavní roli hraje pečení. Teplota pece by se měla pohybovat v mezích od 205 °C do 215 °C, tj. o něco níže než se běžně vyžaduje pro plně vypečený volně sázený chléb (232 °C). Doba pečení může být rovněž poněkud kratší. Někteří zkušení pekaři doporučují snižování teploty pečení pouze v poslední zóně pece při uzavřených odvzdušňovacích otvorech a vrchním vyhřívání. Mělo by se tím docílit udržení vnitřní teploty a charakteru střídy bez vysušení nebo zabarvení kůrky. V průběhu pečení dochází asi od 60 °C k mazovatění škrobu a při 82 °C je zkoagulován veškerý lepek. Kůrka začíná hnědnout až po dosažení teploty kolem 150 °C. Kritická je vnitřní teplota, která by neměla podle odborníků překročit  96 °C.  Jestliže je teplota vyšší, dochází k riziku ztráty vlhkosti ze střídy, což se u finálního výrobku projeví suchou, nechutnou střídou. Před balením a zmrazováním se musí předpečený výrobek, který vychází z pece, ochladit. Vlhkost v chladicím prostoru nesmí být příliš nízká, jinak se na povrchu výrobku tvoří trhliny a praskliny. Doporučovaná hodnota relativní vlhkosti je 75–80 %. Předpečené výrobky se nesmí balit dříve, než jejich vnitřní teplota dosáhne 32–35 °C. Při teplotě výrazně nižší než 32 °C je riziko přílišné ztráty vlhkosti. Předpečené výrobky se mohou zmrazovat jak kryogenní technikou, tak i mechanickým postupem ofukování. Výrobky musí rychle přejít přes teplotu kolem 4 °C (zóna, kde dochází k okorávání) a dosáhnout zmrazeného stavu při -7 °C. Optimální teplota skladování zmrazeného předpečeného chleba a chlebových výrobků je od -18 °C do -12 °C. Obaly snižují u předpečených výrobků rychlost zmrazování, ale během skladování a distribuce jsou vhodnou ochranou. Vzhledem k tomu, že chladný vzduch má nízkou vlhkost a tendenci odnímat výrobkům vodu, je vhodné předpečené výrobky uvnitř kontejnerů balit ještě do polyetylenových sáčků, které udržují obsah vlhkosti. Pro úspěšnou výrobu předpečených výrobků neexistuje žádný vzorec, ale výrobní podmínky musí být pro jednotlivé druhy optimální.
Milling & Baking, 81, 2002, č. 39, s. 28