Bezpečnost potravin

Výjimky u potravních doplňků pro zvláštní výživu v EU

Vydáno: 22. 7. 2004
Autor:

Směrnice 2004/6/ES umožňuje za určitých podmínek přidávat do potravin pro zvláštní výživu některé látky i ve formě neuvedené v předcházejících směrnicích.

Směrnice 2001/15/ES o látkách, které smějí být kvůli zvláštním výživovým důvodům přidávány do potravin pro zvláštní výživu ( PZV) obsahuje seznam nutričních látek – potravních doplňků, které mohou (ale nemusí) být přidávány do potravin pro PZV (s výjimkou potravin pro kojence a malé děti) proto, aby mohly být splněny požadavky kladené na příslušné potraviny.
Látky, které mohou být přidávány do kojenecké a dětské výživy jsou již obsaženy v příslušných předcházejících směrnicích (91/321/EHS, 96/5/ES v platném znění).
Seznam uvedený ve směrnici 2001/15/ES uvádí odděleně navíc některé zvláštní živiny nebo jejich deriváty, které jsou uznány za nezbytné pouze pro výrobu některých potravin patřících do skupiny potravin pro zvláštní léčebné účely – PZLÚ. Seznam obsahuje různé přípustné formy vitaminů, minerálních látek, aminokyselin, karnitinu a taurinu, nukleotidů, cholinu a inositolu.
Členské státy měly svými předpisy zajistit, aby
– od 1. 4. 2002, bylo přípustné obchodování s PZV obsahujícími látky uvedené v seznamu a
– aby od 1. 4. 2004 bylo zakázáno obchodování s PZV, které nejsou v souladu s touto směrnicí (do 1. 4. mohly být – pokud to nereguloval dřívější národní předpis – používány i látky neuvedené v seznamu směrnice 2001/15).
V souladu s touto směrnicí (a dalšími předpisy EU o PZV) byla v ČR zpracována vyhláška 54/2004 Sb. o PZV, kde je výše uvedený seznam  uveden jako „Příloha č. 13: Potravní doplňky, které smějí být pro účely zvláštní výživy přidávány do  PZV“.
V lednu 2004 byla Komisí EU vydána směrnice 2004/6/ES stanovující možnost některých výjimek při obchodování s PZV. Tato směrnice obsahuje krátký seznam dalších forem vitaminů (vit. E) a minerálních látek (B, Ca, Cr, Cu, Fe, Se, Mg, Mn, Zn), které za příslušných dále uvedených podmínek může členský stát na svém území připustit. Členské státy měly zapracovat do národních předpisů a uvést v účinnost ustanovení této směrnice nejpozději do 31. 3. 2004, pokud mají být výjimky od 1. 4. 2004 do 31. 12. 2006 využívány. Podmínkami pro platnost těchto výjimek je, že
– EFSA nevydá stanovisko, které by nepřipouštělo použití uvedené látky,
– příslušná látka již byla používána do jedné nebo více PZV a byla v oběhu v EU již před účinností této směrnice (9. 2. 2004).
Věstník ES L 52, 22.02.2001, s.19
Věstník ES L 15, 22.01.2004, s.31