Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vyjádření SZPI k tiskové zprávě společnosti Templářské sklepy Čejkovice do kategorie

Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

Vyjádření SZPI k tiskové zprávě společnosti Templářské sklepy Čejkovice

Vydáno: 22.11.2010
Tisk článku
Tisková zpráva SZPI ze dne 22.11. 2010.

- Kontrolovaná osoba podala námitky proti opatřením uloženým dne 10. 11. 2010. Tyto námitky však neměly odkladný účinek a Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo, je povinno dle uložených opatření konat, tj. stáhnout klamavě označená vína, která byla identifikována v opatřeních, z tržní sítě.

- Ředitel inspektorátu v Brně rozhodl na základě podaných námitek o vhodnosti zpřesnit uložená opatření tak, aby byly zajištěny v maximální možné míře náročné procesní požadavky stanovené právními předpisy, které jsou kontrolovanými osobami často využívány ke zpochybnění rozhodnutí správních orgánů při soudním přezkumu.

- Nová znění opatření byla předaná kontrolované osobě dne 19. 11. 2010 s tím, že skutkový stav zůstává nedotčený, tj. bylo zjištěno, že byla uváděna klamavě označená vína co do jejich původu a nebyla řádně vedena vinařská evidence. Termín pro stahování nevyhovujících vín z tržní sítě rovněž zůstal zachován.

Zpracovala: Petra Hoferková - Oddělení komunikace (ÚI SZPI) 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021