Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vyjádření společnosti ENCINGER, spol. s.r.o. k TZ o nadlimitním obsahu aflatoxinů do kategorie

Informace pro spotřebitele > Informace pro spotřebitele

Vyjádření společnosti ENCINGER, spol. s.r.o. k TZ o nadlimitním obsahu aflatoxinů

Vydáno: 3.12.2010
Tisk článku
Vyjádření k nadlimitnímu obsahu aflatoxinů ve výrobku Pistácie pražené solené.
Spoločnosť ENCINGER, spol. s r.o. sa týmto odvoláva voči vydanej správe ČTK o nadlimitnom obsahu aflatoxínov v našom výrobku Pistácie pražené solené 500, krajina pôvodu Irán, šarža L81000118A.

Boli predložené všetky požadované dokumenty o pôvode a kvalite pistácií. Pistácie boli kontrolované na prítomnosť aflatoxínov v krajine pôvodu pred vstupom do EÚ ako aj na vstupe do skladu spoločnosti ENCINGER, spol. s r.o. Oba výsledky boli negatívne na prítomnosť mykotoxínov. Vykonali sme teda požadované testy kvality, splnili si tak povinnosť vyplývajú z §4 ods. 2 písm. a) zákona 152/1995 Z.z. o potravinách, kde sa hovorí o povinnostiach podnikateľa pri výrobe a manipulácii s potravinami a tovar sme dali do obehu s vedomím, že je bezpečný.

Spoločnosť ENCINIGER, spol. s r.o, splnila všetky uložené opatrenia súvisiace so stiahnutím, resp. likvidáciou tovaru a s kontrolnými orgánmi ako aj s odberateľmi bezodkladne komunikovala.

Prítomnosť mykotoxínov (aflatoxínov) je absolútne nehomogénna a preto je veľmi dôležité, ako bola vzorka na rozbor odobraná.

Súčasne chceme ubezpečiť všetkých spotrebiteľov, že ENCINGER, spol. s r.o. robí všetky opatrenia na to, aby predchádzala rastu plesní a tvorbe mykotoxínov na pistáciách. Konkrétne tým, že vyberá dodávateľov podľa ich schopnosti plniť požiadavky na mykotoxíny, nakoľko tvorbe mykotoxínov sa dá predchádzať v prvom rade správnou poľnohospodárskou praxou pri pestovaní plodín. Suroviny, ktoré na spracovanie prijíma musia mať certifikát na mykotoxíny pred vstupom do EÚ. Pri skladovaní pistácií sa sleduje teplota a vlhkosť v sklade. Po solení pistácií sa tieto ihneď pražia, čím sa zníži ich vlhkosť na hodnotu, pri ktorej plesne nerastú a mykotoxíny sa netvoria.

Spoločnosť ENCINGER, spol. s r.o. je vlastníkom medzinárodného certifikátu IFS ver. 5 pre pražené orechy dodávané do obchodných sietí.
(Bratislava, 03.12.2010 ENCINGER, spol. s r.o.)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021