Bezpečnost potravin

Vyhláška č. 356/2004 Sb.

Vydáno: 21. 6. 2004
Autor:

Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

Příloha : Text vyhlášky [htm ; 18229 bytů]

 

Příloha : MONITOROVANÉ ZOONÓZY A PŮVODCI ZOONÓZ [pdf ; 50880 bytů]
Příloha : POŽADAVKY NA MONITOROVÁNÍ REZISTENCE VŮČI ANTIMIKROBIÁLNÍM LÁTKÁM [pdf ; 52009 bytů]
Příloha : KOORDINOVANÉ MONITOROVACÍ PROGRAMY [pdf ; 40224 bytů]
Příloha : POŽADAVKY NA OBSAH HLÁŠENÍ [pdf ; 107248 bytů]