Bezpečnost potravin

Vyhláška 386/2003 Sb. novelizuje vyhlášku 141/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

Vydáno: 10. 12. 2003
Autor:

Dochází k několika změnám v příloze č. 2 ohledně denaturačních prostředků denaturaci lihu.

Vyhláška 386/2003 Sb. upravuje nvyhlášku 141/1997 Sb. tak, že v Příloze č. 2: „Druhy a minimální přídavky denaturačních prostředků a účel použití denaturovaného lihu“ dochází k několika změnám (k řadě změn proti původní vyhlášce došlo již vyhláškou 82/2000 Sb.). S účinností od 1. ledna 2004 se doplňuje možnost denaturace lihu benzinem Natural 91 a 95 k výrobě alternativního motorového paliva. S účinností ode dne přistoupení k EU se upřesňuje složení denaturační směsi pro obecně denaturovaný etanol (položka 1 přílohy 2 se zruší a nahradí se položkami 1a, 1b).
Sbírka zákonů, 13. 11. 2003, částka 126