Bezpečnost potravin

Výbor EU projednává limity těžkých kovů, ochratoxinu A a PAU

Vydáno: 24. 10. 2004
Autor:

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat projednává limity rtuti, olova a kadmia v rybách, korýších a měkkýších. Dalšími tématy jsou limity ochratoxinu A a polycyklických aromatických uhlovodíků.

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat projednává (v říjnu 2004) dosud v legislativě EU nestanovené limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v řadě potravin, dále změněné limity těžkých kovů pro ryby a další mořské živočichy a doplněné limity pro ochratoxin A, a sice v kávě, vínu a hroznové šťávě. Bude to znamenat změnu nařízení 466/2001.

Navržené limity pro PAU – jako benzo(a)pyren – v kojenecké výživě, uzených rybách, uzeném mase a masných výrobcích a také v tucích a olejích již byly uvedeny v článku: Nové limity pro polycyklické aromatické uhlovodíky
Stanovisko Výboru bude vydáno po dosažení kvalifikované většiny. Zatím se zdá být problémem, že pro PAU platí v různých členských státech rozdílné limity. Stanovisko Výboru z prosince 2002 předpokládalo, že se dosavadní limity sníží natolik, jak je to „prakticky dosažitelné“.
Komise předpokládá, že nové limity začnou platit od 1. dubna 2005.
Kromě toho je odděleně zpracován návrh směrnice s metodami odběru vzorků a také doporučení Komise týkající se dalšího zkoumání PAU. Komise se snaží přimět členské státy, aby hledaly alternativy pro optimalizaci produkce s cílem snížení PAU, a sice při zpracování olejů a tuků a při uzení a sušení potravin. Z hlediska obsahu PAU mají být monitorovány i mnohé další potraviny jako sušené ovoce, potravinová aditiva a kakaové máslo. Tyto podklady potřebuje mít Komise do 31. 10. 2006, aby mohlo dojít k další revizi limitů k dubnu 2007.

Limity těžkých kovů, o nichž se jedná byly již uvedeny v článku z června 2003: Projednávané limity pro těžké kovy.
V případě kadmia se uvažuje, že pro mečouna by platila ještě vyšší hodnota (0,30 mg/kg).

Navržené hodnoty obsahu ochratoxinu A rozšiřující spektrum potravin, v nichž je tato látka limitována, byly již uvedeny v článku: Rozšíření směrnic pro ochratoxin A v kávě a vínu.
EU Food Law, 2004, č. 183, s. 11-12