Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Všeobecný audit provedený Komisí v Rakousku v roce 2007 do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Všeobecný audit provedený Komisí v Rakousku v roce 2007

Vydáno: 12.12.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Na případu Rakouska se prověřoval nový typ auditu účinnosti kontrolního systému v členském státu EU.
Článek 45 nařízení (ES) č. 882/2004 požaduje, aby experti Komise prováděli v členských státech všeobecné a specifické audity. Hlavním účelem těchto auditů je ověřit, zda oficiální kontroly prováděné v členských státech EU probíhají podle víceletých národních plánů kontrol (MANCP) a ve shodě s legislativou Společenství. Všeobecný audit představuje obsáhlý proces posuzování účinnosti kompetentních autorit členských států z hlediska implementace MANCP a legislativy EU týkající se potravin a krmiv. Skládá se z řady specifických auditů, které poskytují objektivní důkaz o účinnosti kontrolního systému, který je zaveden.

V příloze je k dispozici závěrečná zpráva Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (FVO), která je výstupem z pilotního všeobecného auditu provedeného v Rakousku během roku 2007. Audit byl koncipován tak, aby pomohl vytvořit modus operandi pro tento nový typ komplexního auditu. Audit provedla Evropská komise v těsné spolupráci s rakouskými kompetentními autoritami, které se dobrovolně podílely na tomto úkolu.

Zprávy ze specifických auditů jsou rozděleny do dvou části:
část A: zabývá se horizontálními hledisky;
část B: zabývá se implementací sektorově specifických pravidel Společenství v oblastech, které jsou předmětem hodnocení.

Horizontální informace shromážděné v průběhu specifických auditů jsou uvedeny v sekci 5 zprávy, zatímco sektorově specifické problematiky pro každou příslušnou oblast jsou uvedeny v příloze zprávy.
 
Příloha: General Audit – Austria 2007 (final report; pdf, 452 kB, 130 stran)
 
Vyjádření kompetentních autorit k doporučením uvedeným v závěrečné zprávě všeobecného auditu
Vyjádření kompetentních autorit k doporučením uvedeným v sektorově specifických zprávách
Stanovisko kompetentních autorit k všeobecnému auditu v Rakousku (pdf, 186 kB, 14 stran)
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021