Bezpečnost potravin

Všeobecné přehledy z potravinářské vědy a bezpečnosti potravin

Vydáno: 7. 1. 2004
Autor:

Nový on-line časopis vydávaný Institutem potravinářských technologů v USA. Je umožněn bezplatný přístup k odborným článkům na aktuální témata související s problematikou potravin, především pak jejich bezpečností.

IFT, Institute of Food Technologists (USA) publikuje již dva roky výhradně on-line časopis “Všeobecné přehledy z potravinářské vědy a bezpečnosti potravin” (Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, ISSN 1541-4337). Časopis se vydává 4krát ročně. Níže jsou uvedeny vybrané příspěvky z jednotlivých čísel tohoto časopisu:

Vol. 1, č. 1:
* Rychlé metody a automatizace v mikrobiologii  [pdf ; 936789 bytů]
* Fermentace ve světové produkci potravin  [pdf ; 211368 bytů]
* Využití superkritických kapalin v potravinářském průmyslu  [pdf ; 966519 bytů]

Vol. 1, č. 2:
* Chemie a reakce singletového kyslíku v potravinách  [pdf ; 1092968 bytů]
* Humánní enterické viry jako příčiny onemocnění z potravin  [pdf ; 285025 bytů]

Vol. 1, č. 3:
* Nestravitelné oligo- a polysacharidy (vláknina stravy): jejich fyziologie a úloha ve zdraví člověka a v potravinách  [pdf ; 1330090 bytů]
* Strukturované lipidy – tuky nového typu s aplikací v medicíně, do nutraceutik a potravin  [pdf ; 520742 bytů]

Vol 2, č. 1:
* Tvrdnutí chleba: molekulární základ a regulace  [pdf ; 253271 bytů]
* Vytváření povlaků z mikroorganismů a kontrola potravinářského výrobního zařízení
* Lexikony aromatizujících látek  [pdf ; 156949 bytů]

Vol. 2, č. 2:
* Potravinářské strojírenství: za posledních 25 let a další vyhlídky

Vol. 2, č. 3:
* Bakteriociny a jejich aplikace v potravinářství  [pdf ; 386051 bytů]
* Sporoformní bakterie jako humánní probiotika: Bacillus, Sporolactobacillus a Brevibacillus  [pdf ; 185308 bytů]
* Legislativa týkající se potravin “košer” a “halal”  [pdf ; 187688 bytů]

Vol. 2, č. 4:
* Buněčné stěny rostlin a kvalita potravin  [pdf ; 794387 bytů]
* Nukleace a expanze během extruze a mikrovlnného ohřevu cereálních potravin  [pdf ; 703381 bytů]

Vol. 2, supplement:
* Analýza a vyhodnocování preventivních kontrolních opatření při kontrole a snižování/eliminaci mikrobiálních nebezpečí u čerstvého a čerstvého krájeného ovoce a zeleniny:
Obsah  [pdf ; 121714 bytů]
– Kapitola I: Mikrobiologická bezpečnost čerstvé a čerstvé krájené produkce: popis situace a ekonomického dopadu
Kapitola II: Výrobní praktiky jako rizikové faktory pro mikrobiologickou bezpečnost potravin u čerstvé a čerstvé krájené produkce  [pdf ; 388688 bytů]
Kapitola III: Problémy spojené s čerstvou produkcí: výskyt, růst a přežívání patogenů v čerstvé a čerstvé krájené produkci  [pdf ; 435974 bytů]
Kapitola IV: Mikrobiologická bezpečnost čerstvé a čerstvé krájené produkce balené v regulované a modifikované atmosféře  [pdf ; 248391 bytů]
Kapitola V: Metody snižování/odstraňování patogenů z čerstvé a čerstvé krájené produkce  [pdf ; 193938 bytů]
Kapitola VI: Standardizace metody určené ke stanovení účinnosti sanitačních prostředků při inaktivaci humánních patogenních mikroorganismů v syrovém ovoci a zelenině  [pdf ; 115777 bytů]
Kapitola VII: Použití indikátorů a náhradních mikroorganismů pro vyhodnocování patogenů v čerstvé a čerstvé krájené produkci  [pdf ; 136830 bytů]
Kapitola VIII: Potřeby výzkumu  [pdf ; 88048 bytů]
Seznam literatury  [pdf ; 189139 bytů]
Další doporučená literatura  [pdf ; 100728 bytů]

Další články a čísla časopisu jsou k dispozici na internetové adrese IFT.