Bezpečnost potravin

Volný pohyb zboží v EU

Vydáno: 28. 10. 2004
Autor:

Na Německo bude podána žaloba k Evropskému soudnímu dvoru kvůli jeho předpisům o zálohách na jednocestné obaly, nedojde-li do tří měsíců k jejich novelizaci.

Brusel 20. října 2004 – Evropská komise se rozhodla, že k Evropskému soudnímu dvoru podá žalobu na Německo kvůli jeho vnitrostátním předpisům o zálohách a vracení jednocestných obalů, které jsou v platnosti od 1. ledna 2003, neboť se domnívá, že způsob, jímž systémy záloh a jejich vracení v Německu fungují, představuje nepřiměřenou překážku volného pohybu balených nápojů z ostatních členských států, a to znamená porušení pravidel Smlouvy o volném pohybu zboží (čl. 28) a čl. 7 Směrnice č. 94/62/EC („Směrnice o obalech“).: http://europa.eu.int/eur-lex/cs/dd/docs/1994/31994L0062-CS.doc  Vzhledem k nedávným aktivním pokusům německých orgánů o rozptýlení obav Komise bude podání žaloby k Soudu odloženo po dobu tří měsíců. Na základě současných předpisů jsou maloobchodníci povinni přijímat zpět použité jednocestné obaly pouze stejného typu, tvaru a velikosti jako obaly, které vedou ve svém sortimentu výrobků. Umožňuje jim to odmítnout zpětné převzetí každého obalu, který není přesně stejného typu, tvaru a velikosti jako obaly výrobků, které sami prodávají. V důsledku toho nemohou spotřebitelé vracet jednocestné nápojové obaly v obchodech podle vlastní volby. Komise velmi podporuje ochranu životního prostředí a domnívá se, že tento cíl vyžaduje účinný vratný systém, který spotřebitelům umožní vrátit použité jednocestné obaly v jakémkoli obchodu a přitom jim bude vrácena záloha. Současné předpisy postihují zejména dovážené nápoje, neboť především z důvodu přepravy na velké vzdálenosti se dovážené nápoje balí z 95 procent to „jednocestných“ obalů.
[Podkladový text IP/04/1274]: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1274&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en .

info@iceu.cz;
http://www.evropska-unie.cz .
ZEK, Týden, 27. 10. 2004