Bezpečnost potravin

Vliv zinkových suplementů na mentální vývoj dětí v raném věku

Vydáno: 28. 9. 2002
Autor:

deficit zinku v rozvojových zemích, prenatální suplementace, nejednoznačné výsledky, nutnost komplexního řešení

Podle zprávy uveřejněné v posledním čísle časopisu The Lancet může podávání suplementů zinku těhotným ženám ve skutečnosti namísto příznivých účinků působit škodlivě na mentální vývoj jejich dětí v raném věku. Předchozí výzkumy prokázaly, že malé děti potřebují zinek pro správný mentální vývoj. Deficit zinku u populace je běžný v rozvojových zemích v důsledku stravy s nízkým podílem živočišného proteinu a s vysokým podílem vlákniny. Suplementy zinku podávané bangladéšským těhotným ženám se nejprve ukázaly jako relativně účinné prostředky pro zlepšení růstu malých dětí a snížení náchylnosti k infekcím, ovšem následující studie odhalila i negativní vlivy této látky. Pracovníci Institutu pro zdraví dětí v Londýně a Mezinárodního centra pro výzkum diaroických chorob v Bangladéši sledovali vliv prenatální suplementace zinku na mentální vývoj a chování 168 dětí ve věku 13 měsíců. Skupina dětí, jejichž matky dostávaly během těhotenství placebo vykazovala mnohem lepší mentální i psychomotorický vývoj než skupina dětí, jejichž matky dostávaly denně 30 mg Zn. U této skupiny se žádný vliv suplementace zinku na chování ani růst neprojevil. Otázka suplementace zinkem u malých dětí, především v rozvojových zemích s nedostatečnou výživou, je velmi složitá. Podvyživené těhotné ženy potřebují komplexní řešení své výživy, nejenom suplementy zinku. Tímto směrem se bude ubírat další výzkum.
http://www.thelancet.com/