Bezpečnost potravin

Vliv kyseliny mléčné na dynamiku růstu Candida maltosa YP1

Vydáno: 11. 6. 2003
Autor:

Oxidativní kvasinka Candida maltosa je hlavním členem mikroflóry, která se podílí na kažení jogurtů. Byla popsaná dynamika růstu kmene Candida maltosa YP1 izolovaného z povrchu ovocného jogurtu ve vztahu ke koncentraci kyseliny mléčné v intervalu 0 až 1,6 procenta.

Oxidativní kvasinka Candida maltosa je hlavním členem mikroflóry, která se podílí na kažení jogurtů. Na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity byla popsaná dynamika růstu kmene Candida maltosa YP1 izolovaného z povrchu ovocného jogurtu ve vztahu ke koncentraci kyseliny mléčné v intervalu 0 až 1,6 %. Maximální růstová rychlost 0,36 h-1 a minimální trvání lag-fáze 2,9 h byly zjištěny v modelovém roztoku s glukózou a kvasničným autolyzátem bez přídavku kyseliny mléčné při teplotě 25 oC. Snižování přirozeného logaritmu specifické růstové rychlosti a prodloužení přirozeného logaritmu lag-fáze C. maltosa v závislosti na stoupající koncentraci kyseliny mléčné byly významně lineární. Na základě těchto závislostí se v práci prezentují předpovědi, kdy kvasinka C. maltosa YP1 v závislosti na koncentraci kyseliny mléčné a vlastního počátečního počtu dosáhne počtu 1×10-6 KTJ/ml. Tuto koncentraci dosáhne Candida maltosa YP1 například při počtu N0 = 1 KTJ/ml, 0,9% kyseliny mléčné a 25 oC po 2 dnech. Uváděné predikce růstu indikují značnou toleranci C. maltosa vůči kyselině mléčné až po koncentraci 1,3 % (w/v).
Czech J. Food Sciences, 21, 2003, č. 2, s. 43-49.