Bezpečnost potravin

Vláknité mikromycety (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka

Vydáno: 15. 10. 2004
Autor:

Vláknité mikromycety (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka / František Malíř, Vladimír Ostrý a kolektiv autorů.- vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. - 348 s., ISBN 80-7013-395-3 Publikace je přístupná čtenářům Zemědělské a potravinářské knihovny pod signaturou C 38308

Publikace se zabývá historií i nejnovějšími poznatky v oblasti negativního významu vláknitých mikromycetů a mykotoxinů pro zdraví člověka. Je zmíněn také pozitivní význam vláknitých mikromycetů používaných při výrobě potravin (výroba plísňových sýrů, salámů, asijských fermentovaných potravin atd.), v moderních biotechnologiích (výroba léků, enzymů a organických kyselin), při  biologické ochraně rostlin.

Publikace je členěna do následujících kapitol:

 • Vláknité mikromycety (plísně) – mikroorganismy užitečné, škodlivé i nebezpečné pro lidské zdraví (str. 13-58)
 • Postavení a význam mikromycetů v pracovním a životním prostředí člověka (str. 59-104)
 • Přehled a charakteristika významných vláknitých mikromycetů (str. 105-142)
 •  Charakteristika mykotoxinů (str. 143-146)
 • Mykotoxiny v historii lidstva (str. 147-160)
 • Faktory ovlivňující produkci mykotoxinů v potravinách (str. 161-166)
 • Faktory ovlivňující produkci mykotoxinů v pracovním a životním prostředí člověka (str. 167-168) V
 • ýskyt mykotoxinů v potravinách (str. 169-170)
 • Toxické účinky mykotoxinů (str. 171-196)
 • Dietární expozice mykotoxinům (str. 197-200)
 • Přehled a chrakteristika významných mykotoxinů (str. 201-258)
 • Analytické techniky stanovení mykotoxinů (str. 259-271)
 • Regulace mykotoxinů (str. 212-282)
 • Zásady správné laboratorní praxe při manipulaci s mykotoxiny v laboratořích (str. 283-288)
 • Ochrana veřejného zdraví a prevence výskytu mikromycetů a mykotoxinů (str. 289-298)