Bezpečnost potravin

Vláda schválila strategii obnovy po povodních

Vydáno: 28. 9. 2002
Autor:

obnova; finance; programy; MMR; MZe; MŽP; SFDI; povodně; ČR

PRAHA (ČIA) – Strategii obnovy Jihomoravského, Karlovarského a Libereckého kraje dnes schválila vláda. Pomoc územím bude financována z programů ministerstva pro místní rozvoj (MMR), ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství a Státního fondu dopravní infrastruktury. V průběhu jednání vlády o tom informoval ministr pro místní rozvoj Pavel Němec.
Vláda zatím projednala strategii obnovy území pro kraje, kde nouzový stav skončil v průběhu srpna. Strategii pro Jihočeský, Středočeský, Ústecký kraj a pro hlavní město Praha vláda schválí postupně. „Mimo to se vláda dohodla na vypracování souhrnné koncepce obnovy území, která bude reflektovat dodatečné škody a bude obsahovat dlouhodobé náměty,“ uvedl Němec. Souhrnnou koncepci však vláda připraví až po schválení jednotlivých dílčí strategií. „Vláda ještě jedná o posílení Programu obnovy venkova,“ dodal Němec. Pokud vláda návrh schválí, rozpočet programu by se měl navýšit o 100 milionů korun z Pozemkového fondu.

Použití finančních prostředků z podpůrných fondů budou koordinovat kraje. Ze státního rozpočtu bude na programy obnovy v uvedených krajích čerpáno 18,057 milionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje poskytnout Jihomoravskému kraji 11,478 milionu korun na obnovu poškozeného majetku obcí, zejména komunikací z Programu obnovy venkova a 3,6 milionu z Programu pro regionální rozvoj. Karlovarskému kraji MMR poskytne 1,03 milionu korun na obnovu inženýrských vedení a rozvodů ve vlastnictví obcí z Programu obnovy venkova. Liberecký kraj by měl ze státního rozpočtu obdržet 1,449 milionu korun pro obnovu místních komunikací z Programu obnovy venkova a 500 tisíc na obnovu objektu úpravny vody z nově zřízeného programu ministerstva zemědělství. Další finanční prostředky poskytnou ostatní fondy.

ICEU – EkoList, 25. září 2002 (Mik)