Bezpečnost potravin

Vitamin C může zhoršovat artritidu

Vydáno: 1. 8. 2004
Autor:

Výsledky nejnovějšího britského výzkumu, prováděného pracovníky Duke univerzity v Durhamu naznačují, že vysoké dávky vitaminu C, podávané déle než osm měsíců mohou u morčat zhoršovat osteoartritidu.

Výsledky nejnovějšího britského výzkumu, prováděného pracovníky Duke univerzity v Durhamu naznačují, že vysoké dávky vitaminu C, podávané déle než osm měsíců mohou u morčat zhoršovat osteoartritidu. Tyto závěry jsou v rozporu s předchozími studiemi, v kterých bylo zjištěno, že vitamin C působí proti osteoartritidě protektivně – v závěrech britského výzkumu z března 2003 se konstatuje, že nižší příjem ovoce, zeleniny, fruktózy a vitaminu C je spojen s větším rizikem vývoje zánětlivých forem polyartritidy, a dřívější testy na morčatech s operativně indukovanou osteoartritidou naznačovaly, že vitamin C vývoj choroby zpomaluje. V nové studii výzkumníci Duke univerzity porovnávali osmiměsíční působení nízkých, středních a vysokých dávek vitaminu C na vývoj kolenní artritidy u morčat. Nízká dávka reprezentovala minimální množství nezbytné pro prevenci kurdějí, střední dávka odpovídala hladině vitaminu C v plazmě dosažené konzumací 200 mg vitaminu C formou ovoce a zeleniny a vysoká dávka odpovídala množství vitaminu C aplikovanému v předchozí studii s morčaty, při kterém bylo konstatováno zpomalení progrese osteoartritidy. Morčata vystavená působení nejvyšší dávky vitaminu C vykazovala v nové studii mnohem těžší artritidu než zvířata vystavená působení nízké a střední dávky. Bylo potvrzeno konstatování předchozí studie, že vitamin C skutečně zvyšuje obsah kolagenu kloubní chrupavky, ale současně bylo zjištěno, že zvyšuje velikost a počet marginálních osteofytů nebo kostních výrůstků, produkovaných organismem, omezujících pohyb artritického kloubu a souvisejících s degenerativním procesem. Autoři nalezli v osteofytech aktivní transformační faktor (TGF), u něhož se předpokládá, že je aktivován kyselinou askorbovou, a že rovněž způsobuje změny podobné osteoartritidě. Podle autorů studie poukázala na potenciální zpětnou vazbu dlouhodobého přívodu vysokých dávek vitamin C na zdraví kloubů. Domnívají se, že by pacienti neměli užívat suplementy vitaminu C v dávkách vyšších než je doporučovaná denní dávka, tj. 90 mg pro muže a 75 mg pro ženy. Technický ředitel společnosti Solgar, vyrábějící vitaminové suplementy ovšem upozorňuje, že výsledky animální studie nejsou důvodem k okamžitým, změnám současné praxe. Je třeba si uvědomit, že se jedná pouze o jednu studii v porovnáni s mnoha dalšími pozitivními, a že výsledky animální studie nemusejí korespondovat se situací u člověka. Získané výsledky je třeba podpořit dalšími důkazy.
http://www.nutraingredients.com