Bezpečnost potravin

Více výzkumu zaměřit na kozí mléko

Vydáno: 28. 12. 2004
Autor:

Aby se mohla posoudit bezpečnost kozího mléka a výrobků z kozího mléka z hlediska BSE/TSE, požaduje EFSA více výzkumu orientovaného do oblasti malých přežvýkavců.

Dne 28. listopadu 2004 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)–pracovní skupina odborníků na BSE/TSE Vědeckého panelu pro biologická nebezpečí stanovisko ke zdravotním rizikům z konzumace mléka a výrobků z mléka získaného od koz.

Dřívější Vědecký řídicí výbor Evropské komise a současný EFSA (ve svém stanovisku týkajícím se dohledu nad TSE a bezpečnosti výrobků od malých přežvýkavců) doporučil, aby se výzkum, pokud jde o rizika TSE, více zaměřil na bezpečnost mléka malých přežvýkavců. Navzdory těmto opakovaným doporučením je publikováno jen velmi omezené množství vědeckých údajů o TSE u koz a o nakažlivosti kozích výrobků. Ačkoliv se očekává, že určité nové údaje budou publikovány v blízké budoucnosti, je stále málo výzkumu zaměřeno do této oblasti.

Některé údaje z výzkumu podporují názor, že mléko, kolostrum a tkáně prsní žlázy z hovězích kusů lze klasifikovat v kategorii nezjistitelná nákaza (no detectable infectivity). Prověřením údajů získaných z výzkumu zaměřeného především na ovce však existují signály, že nelze nakažlivost v mléce od malých přežvýkavců zcela vyloučit. V případě mastitid by mohlo dojít k infiltraci potenciálně infikované krve do mléka, protože bariera krev-mléko by neexistovala nebo by existovala jen částečně. Avšak i v případě absence mastitid nemusí být tato bariera 100% účinná.

I přes omezené údaje, které jsou v současné době k dispozici, se dochází na základě nejnovějších vědeckých poznatků k závěru, že bez ohledu na geografický původ je nepravděpodobné, aby mléko a mléčné deriváty (např. laktoferin, laktóza) od malých přežvýkavců představovaly jakékoliv riziko kontaminace TSE za předpokladu, že se mléko získává od klinicky zdravích zvířat. Snížení potenciálního rizika lze dosáhnout vyloučením zvířat s mastitidou. Další zajištění toho, že mléko bude zdravé, by mohlo zahrnovat testy mléka na celkové počty somatických buněk, které naznačují zánět.

Příloha : Stanovisko EFSA ke kozímu mléku [pdf ; 84339 bytů]